Fastighetsmagnaterna – Salén

På 1970-talet var familjen Salén med bröderna Sven H Salén och Christer Salén i spetsen en av största redarfamiljerna i Sverige tillsammans med Broström, Carlsson och Ax:son Johnson.

Bröderna hade tagit över efter fadern Sven Salén (1890-1963) som grundat företaget år 1915 när han köpte sitt första fartyg. År 1922 övertog han den norske redaren Carl Matthiessens rederi Banan-Kompaniet. Hans företag fick namnet Rederi AB Salénia. Salénia kom attbli dominerande ägare i Salénrederierna AB som senare bytte namn till Saléninvest AB. Det var detta företag so

1931 skaffade Salén Sveriges första riktiga kylfartyg och efter kriget byggde Saléns upp ett mycket stort kylrederi, ett av världens största. På 1950-talet gav man sig också in i tankrederibranschen och 1967 köpte Rederi AB Salénia upp Rex-rederierna inklusive Transoil och Bratt/Götha. På köpet fick de då också färjerederiet Tor Line. Senare blev Saléninvest AB ägare till dessa bolag. 1981 såldes Tor Line till DFDS (Lauritzen). 1971 köptes Brodins (Rederi AB Poseidon med flera).

Saléninvest

Sven Salén var VD i Salénia intill 1962 då han avgick. Han hade under sitt liv en mängd andra poster i näringslivet. Hans son Sven H. Salén tog plats i styrelsen för familjeföretaget år 1966 och blev styrelseordförande år 1969. Något han förblev intill 1981. Även brodern Christer Salén var aktiv i familjeföretaget. Under 1970-talet blev bolaget storägare i den svenska varvsindustrin. Tillsammans med bröderna var också Sture Ödner en ledande person i företagets ledning.

Sålunda ägde företaget varvskoncernen Götaverken från 1971 till 1975 då staten som en följd av varvskrisen övertog 51% av aktierna för att året efter köpa hela AB Götaverken med varv i Göteborg och Landskrona. Saléninvest bildade också JS Saba tillsammans med Johnsonkoncernen (familjen Ax:son Johnson) och hade 1977 också 28,5 % av rösterna i Åhlen & Holm AB liksom 24 % av rösterna i Kockums. Ett varv som också det skulle tas över av staten nåt år senare.

1981 fanns det 26 000 anställda i företag som familjen kontrollerade ensamma eller tillsammans med en annan familj. Åhlen & Holm var en del av JS Saba. Efter konkursen kom Penser och familjen Ax:son Johnson att ta kontroll över olika delar av JS Saba och slutligen kom bolaget i Ax:son Johnsons ägo, då Penser också fick avveckla sitt stora finansimperium.

Salénia

1984 gick Saléninvest AB i konkurs. Rederi AB Salénia fanns dock kvar och blev centrum i ett litet företagimperium. Bolaget bytte namn till Salénia AB och verksamhet till att bli ett holdingbolag. Sven H. Salén byggde upp ihop med sina söner Erik Salén och Staffan Salén. I koncernen fanns år 2008 ett antal mindre flygbolag, bl.a. Skyways och Amapola. Dessutom hade familjen en aktiepost i fastighetsbolaget Sagax och en del andra bolag.

Staffan Salén

Idag är Salénia AB centrum i en liten koncern med flera investmentbolag och Salén Air Cargo AB med dotterbolaget Amapola Flyg AB. Moderbolag är Sven Salén AB. Detta bolag ägs idag av bröderna Staffan Salén (VD) och Erik Salén med hälften var. Erik Salén är ende ordinarie styrelseledamot med Staffan Salén som suppleant. Antalet anställda är cirka 110.

Staffan Salén är också styrelseordförande i Ework Group AB och Sagax AB, styrelseledamot i bland annat Strand Kapitalförvaltning AB, Green Landscaping Group AB, Westindia AB och styrelsesuppleant i Axel Salén AB och många andra företag. Axel Salén AB ägs av Axel Salén som är son till Staffan Salén. Han är också delägare i Oasis Logistics AB och Investment AB Antigua. I det förstnämnda bolaget som har 5 delägare är också hans bror Johan Salén delägare.

Westindia AB

De två bröderna Erik och Staffan Salén äger också Westindia AB som är moderbolag i en liten koncern. Koncernen består främst av ett antal handelsföretag och investmentbolag i andra länder som ägs av Largus AB genom samt två mindre flygbolag, Svenska Direktflyg AB och Largus Aviation AB. De nämnda dotterdotterbolagen ägs via Largus Holding AB.

I styrelsen för Westindia AB sitter Staffan Salén (ordf), Erik Salén (VD), Matilda Salén och Ebba Salén. De två sistnämnda är döttrar till Erik Salén och tvillingar. Ebba Salén äger också Investment AB Antigua tillsammans med Axel Salén och Carl Salén.

Sagax AB

År 2000 grundade David Mindus, Johan Thorell och Staffan Salén fastighetsbolaget AB Sagax. Idag är David Mindus och Staffan Salén fortfarande dominerande ägare i bolaget men det gäller inte Johan Thorell. Han sitter dock fortfarande i styrelsen för bolaget.

I fastighetsbolaget AB Sagax var Arnhult år 2013 näst störste aktieägare med 16,6% av rösterna och 14,9% av kapitalet. Störste ägare var David Mindus med 24,7% av rösterna och 21,9% av kapitalet. Familjen Salén var tredje största ägare med 11,2% resp. 9,9%.

Rutger Arnhult är fortfarande den näst störste aktieägaren i Sagax AB med 11,92% av rösterna och 6,62% av kapitalet. David Mindus är störste ägare med 25,77% av rösterna och 17,71% av kapitalet. Staffan Salén tredje största ägare med 11,05% av rösterna och 8,37% av kapitalet. Sagax har cirka 70 anställda.

Sagax äger främst lager- och industrifastigheter. Dessa finns bland annat i Stockholm, Helsingfors, Rotterdam, Paris och Barcelona. Styrelsen i bolaget består av Staffan Salén (ordf), David Mindus (VD), Filip Engelbert, Johan Cederlund, Johan Thorell och Ulrika Werdelin.

Mer om Sagax och de fastighetsbolag som företaget äger finns att läsa i inlägget om David Mindus.

Ework Group AB

I Ework Group AB är Sven Salén AB huvudägare genom dotterdotterbolaget Investment AB Arawak som Salénia AB äger 86.2% medan Erik Åfors äger 13.8%. Totalt kontrollerrar bolaget 39,2% av röster och kapital i Ework Group AB med Katarina Salén med familj har 2,8% och Patrik Salén med familj innehar 2,3%. Katarina Salén och Patrik Salén är troligen kusiner till Staffan och Erik Salén. Alternativt kan de vara syskon.

I styrelsen är Staffan Salén ordförande och de övriga ledamöterna är grundaren Magnus Berglind, Mernosh Saatchi, Erik Åfors, Johan Qviberg och Frida Westerberg. VD är Karin Schreil.

Ework förmedlar konsulter och har omkring 300 anställda.

Green Landscaping Group AB

Genom bolag och direkt äger Staffan Salén med familj 15,8% av röster och kapital i Green Landscaping Group AB. Nästan lika mycket äger Byggmästare Anders J Ahlström Invest AB som har 15,4% av röster och kapital i bolaget.

Styrelsen i företaget består av Per Sjöstrand (ordf), Tomas Bergström, Monica Trolle, Staffan Salén och Åsa Källenius. Företaget har cirka 1 600 anställda och sysslar med planering av utemiljöer.

Läs mer om Saléns:
Läs mer:

Ett svar på “Fastighetsmagnaterna – Salén”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.