Fastighetsmagnaterna – Paulsson

Familjen Paulsson började sin historia som finansfamilj med ett litet jordbruk och ett litet byggbolag. Med tiden växte byggbolaget Peab (Paulsson Entreprenad AB), men det var med köpet av fackföreningsägda byggbolaget BPA:s byggverksamhet år 1993 som det lilla skånska byggbolaget blev ett av Sveriges största byggföretag. Samtidigt blev Paulsson en av Sveriges större finansfamiljer.

Familjen Paulsson har med fokuserat på bl.a. turistverksamhet med bland annat ägande av skidanläggningar och annat. Men framförallt har den ena brodern inriktat sig på fastighetsägande snarare än byggande. Bröderna Mats Paulsson och Erik Paulsson har till stor del delat upp ägandet i två delar där den förstnämnde i första hand äger byggbolaget och den sistnämnde främst äger fastighetsbolag.

Ekhaga Utveckling AB
Fredrik Paulsson

Holdingbolaget Ekhaga Utveckling AB som har Fredrik Paulsson som huvudägare är huvudägare i byggbolaget Peab AB, turistföretaget Skistar AB, fastighetsbolaget Annehem AB samt äger Bjäre Invest AB. Fredrik Paulsson är son till Mats Paulsson.

I styrelsen för Ekhaga Utveckling AB sitter Anders Sundström (ordf), Fredrik Paulsson (VD), Mats Paulsson, Göran Grosskopf och Anita Paulsson.

Dotterbolaget Bjäre Invest AB äger lantbruksföretag, turistanläggningar med golfbanor och golfbanor, slott, ett fastighetsbolag och några grossistföretag.

Peab AB

Företaget grundades som Paulssons Entreprenad AB 1959 av bröderna Mats och Erik Paulsson. Verksamheten bestod då av renhållning och soptömning åt lantbrukare. Företaget blev aktiebolag 1967 och började då ta åt sig större entreprenader. 1970 började företaget bedriva byggverksamhet.

Bolaget gick 1991 samman med konkurrenten Hallströms & Nisses AB och bytte 1992 namn på den sammanslagna verksamheten till Tre Byggare. 1993 övertogs stora delar av BPA AB och bolaget namnändrades igen till Peab.

Ekhaga Utveckling AB kontrollerar 48,3% av rösterna i Peab AB men bara 20,9% av kapitalet. Mats Paulsson med familj kontrollerar 9,3% av rösterna och 4,4% av kapitalet. Peabs Vinstandelsstiftelse innehar 2,1% av rösterna och 4,2% av kapitalet. AB Axel Granlund innehar 5,5% av rösterna och 6,6% av kapitalet.

Styrelsen i Peab AB består av Anders Runevald (ordf), Karl-Axel Granlund, Kerstin Lindell, Fredrik Paulsson, Malin Persson, Lars Sköld, Liselott Kilaas och Magdalena Gerger. Dessutom finns det 5 arbetstagarledamöter i styrelsen. VD är Jesper Göransson.

Peab AB har idag 15 000 anställda och är ett av Sveriges största byggföretag.

Familjen Mats Paulsson kontrollerar också tre familjestiftelser, Mats Paulssons stiftelse, Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande och Stiftelsen Stefan Paulssons cancerfond.

Skistar AB

I företaget Skistar AB som äger en lång rad skidanläggningar med hotell och restauranger innehar Mats Paulsson och Fredrik Paulsson med familjer 46,6% av rösterna och 24,2% av kapitalet. Detta främst genom Ekhaga Utveckling AB. Familjen Erik Paulsson innehar direkt och via bolag 16,5% av rösterna och 23,4% av kapitalet.

Styrelsen i Skistar AB består av Anders Sundström (ordf), Lena Apler, Sara Karlsson, Fredrik Paulsson, Anders Svensson, Vegard Søraunet och Gunilla Rudebjer samt en arbetstagarrepresentant.

Bolaget bildades 1975 när bröderna Mats och Erik Paulsson köpte Lindvallens skidanläggning. Då hette företaget Sälenstjärnan AB. 1994 börsnoterades bolaget och 1997 köpte de även Tandådalen och Hundfjällets skidanläggningar. 1999 bytte bolaget namn till Skistar AB. Bolaget äger idag också anläggningar i Åre, Trysil och Hemsedal. Dessutom är de delägare i Sälen-Trysils flygplats.

Annehem Fastigheter AB

År 2020 bildades Annehem Fastigheter AB som ett dotterbolag till Peab och tog över byggbolagets fastigheter. Senare samma år börsnoterades bolaget och aktierna delades ut till Peabs aktieägare.

I Annehem Fastigheter AB kontrollerar Ekhaga Utvecklings AB 48,4% av rösterna och 21,0% av kapitalet. Familjen Paulsson (inkl. Fredrik Paulsson) innehar direkt 8,5% av rösterna och 4,3% av kapitalet. Peabs Vinstandelsstiftelse innehar 2,0% av rösterna och 4,1% av kapitalet. Volito AB (Axel Granlund) innehar 6,2% av rösterna och 8,1% av kapitalet.

Styrelsen består av Göran Grosskopf (ordf), Jesper Göransson, Pia Andersson, Anders Hylén, Lars Ljungälv, Karin Ebbinghaus och Axel Granlund. Annehem äger fastigheter i bland annat Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Ängelholm, Ljunbyhed, Helsingfors och Oslo.

Backahill AB
Erik Paulsson

Erik Paulsson är huvudägare i fastighetsbolaget Backahill AB som grundats 1996. Sen 2012 är Erik Paulsson med familj inte längre ägare i Peab AB. I Skistar AB är dock Erik Paulsson med familj fortfarande delägare.

Styrelsen i Backahill AB består av Erik Paulsson (ordf), Sara Karlsson, Svante Paulsson (son till Erik Paulsson), Bo Forsén och Jan Litborn. VD är Lennart Mauritzson.

Backahill AB är huvudägare i fastighetsbolagen Catena AB, Fabege AB, Brinova Fastigheter AB och Wihlborgs Fastigheter AB samt delägare i Diös AB. Sammantaget gör det Erik Paulsson med familj till en av Sveriges absolut största fastighetsägare.

Catena AB

Ursprunget till Catena är bolaget Volvator AB som grundandes 1967 som ett dotterbolag till AB Volvo för att organisera upp olika återförsäljare. 1984 bytte bolaget namn till AB Catena och börsnoterades.

År 1997 skedde ett namnbyte till Bilia AB efter att bolaget 1994 börjat avyttra verksamheter som inte var inriktade på bilhandel. Som ett led i detta knoppades fastighetsverksamheten av i ett nytt bolag år 2005. Det nya bolaget fick namnet AB Catena.

2015 köptes fastighetsbolaget Tribona som därefter uppgick i Catena AB. Catena AB är inriktat på att äga byggnader för lager och logistik till ett värde av cirka 23,3 miljarderi slutet av 2021.

Backahill AB äger 27,2% av Catena AB. Ingen annan stor aktieägare finns. I styrelsen ingår Gustaf Hermelin (ordf), Hélène Briggert, Vesna Jovic, Lennart Mauritzson, Magnus Swärdh, Katarina Wallin och Caesar Åfors. VD är Jörgen Eriksson.

Fabege AB

Fabege AB har inget annat än namnet gemensamt med ett tidigare svenskt fastighetsbolag med samma namn. Det bolaget som först hette Fastighets AB Birger Gustafsson och sen Fabege AB kom på obestånd i fastighetskraschen på 1990-talet och avvecklades. 1997 övertogs det bolaget av Näckebro och upphörde.

Näckebro blev sen del av fastighetsbolaget Drott som bytte namn till Fabege och sen sålde av Bostads AB Drott. Drott delades sen i två bolag, varav det ena gavs namnet Fabege. Det bolaget köptes sen av Stena Fastigheter. Det andra bolaget köptes 2004 av Wihlborgs Fastigheter som året efter ändrade namn till Fabege. Detta bolag heter idag heter Fabege AB.

Erik Paulsson med bolag äger 16,3% av Fabege AB. Det gör Erik Paulsson med familj till kontrollerande aktieägare. Styrelsen består av Jan Litborn (ordf), Anette Asklin, Mattias Johansson, Märtha Josefsson, Stina Lindh Hök, Lennart Mauritzson och Anne Årneby. Stefan Dahlbo är VD.

Fabege AB äger idag fastigheter som hade ett värde på 86 miljarder kronor i slutet av 2021. De äger främst fastigheter i Stockholm, framförallt centralt och Flemingsberg (Huddinge kommun). Antalet anställda är 180 personer.

Wihlborgs Fastigheter AB

Det bolag som ursprungligen hette Wihlborgs grundades 1924 som ett byggbolag av byggmästare O.P. Wihlborg i Malmö. 1985 avyttrades byggverksamheten och Wihlborgs blev ett traditionellt fastighetsbolag.

År 1998 förvärvades Fastighets AB Storheden i Stockholm Det bolaget var resterna av det gamla bolaget Fabege AB. I samband med detta flyttades Wihlborgs huvudkontor till Stockholm. 2005 bytte moderbolaget Wihlborgs Fastigheter AB namn till Fabege AB och det heter företaget fortfarande.

Ett nybildat bolag knoppades av år 2005 och fick namnet Wihlborgs Fastigheter AB och fick huvudkontor i Malmö. Det nya bolaget börsnoterades samma år. Bolaget ägde fastigheter till ett värde av 50,6 miljarder vid slutet av 2021. Antalet anställda är cirka 260.

Erik Paulsson med familj äger privat och via bolag 11,0% av bolaget. Det finns inga andra större aktieägare. Styrelsen i Wihlborgs Fastigheter AB består av Anders Jarl (ordf), Tina Andersson, Jan Litborn, Anna Werntoft, Johan Röstin, Amela Hodzic och Lennart Mauritzson.

Brinova Fastigheter AB

Brinova äger, utvecklar och förvaltar hyresbostäder och samhällsfastigheter belägna på utvalda orter med goda kommunikationer i södra Sverige. År 2105 bildades Brinova Fastigheter AB och det börsnoterades 2016.

Brinova Fastigheter AB kontrolleras delvis av familjen Paulsson genom att Backahill AB innehar 40% av rösterna vilket dock bara motsvarar 24,1% av kapitalet. Näst största ägare är Fastighets AB Balder som innehar 31,5% av rösterna och 18,9% av kapitalet. Balder ägs av Erik Selin som tillsammans med familjen Paulsson kan sägas kontrollera bolaget.

Erik Selin är styrelseordförande i Brinova. Resten av styrelsen består av Lennart Mauritzson, Anders Jarl, Johan Tollgerdt, Johan Ericsson och Anna Nordström Carlsson. VD är Per Johansson.

Läs mer:

Ett svar på “Fastighetsmagnaterna – Paulsson”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.