Fastighetsmagnaterna – Greg Dingizian

Greg Dingizian föddes 1960 i Bagdad men kom till Sverige redan som barn i mitten av 1960-talet. Familjen bosatte sig Rosengård där han växte upp. Efter ett års ekonomutbildning Läs mer…

Privatiseringsprofitörer – Restate

Restate Bjurfors Isaksson Partners AB är en så kallad ombildningskonsult. Det vill säga ett företag som arbetar med att privatisera fastigheter genom ombildning till bostadsrätter. Läs mer…

Emissionsbolagen – AB Diligentia

Diligentia grundades ursprungligen som ett emissionsbolag, dåtidens riskkapitalbolag, i början av 1900-talet. Företaget grundades av Stockholms Enskilda Bank och förblev intill 1972 ett dotterbolag till banken. Läs mer…

Fastighetsmagnaterna – Olsson

Familjen Olsson i Göteborg har blivit rika på skrot och fartyg. Stena Metall AB och Stena AB med flera företag. Ett av deras många företag är också Stena Fastigheter AB som är ett dotterbolag till Stena AB vilket Stena Rederi AB också är. Läs mer…

Fastighetsmagnaterna – familjen Rosén

Byggnadsfirman Ernst Rosén bildades 1952 av Ernst Rosén. Företaget var sedan en stor byggare i Göteborg under hela tiden fram till slutet på 1970-talet. De byggde en mängd bostadsfastigheter med olika former av statligt stöd inom det så kallade miljonprogrammet. Läs mer…

Fastighetsmagnaterna – Kjellberg

Ivar J. Kjellberg var en byggnadssnickare från Sandhem som 1932 grundade ett byggbolag i Göteborg. År 1965 blev företaget ett aktiebolag, Ivar Kjellberg Byggnads AB som sen 1996 Ivar Kjellberg Fastighets AB. Läs mer…

Fastighetsmagnaterna – Joakim Alm

Alm Equity AB grundades 2006 av Joakim Alm. Bolaget investerar i fastigheter och fastighetsbolag. Alm Equity kallar dem bostadsutvecklingsföretag Läs mer…

Fastighetsmagnaterna – Salén

På 1970-talet var familjen Salén med bröderna Sven H Salén och Christer Salén i spetsen en av största redarfamiljerna i Sverige tillsammans med Broström, Carlsson och Ax:son Johnson. Läs mer…

Fastighetsmagnaterna – Ericsson

Karl Holmberg som var bondson från Småland och Folke Ericsson som var timmerman från Närke flyttade till Stockholm på 1930-talet och etablerade sig där som byggmästare med var sitt företag. Läs mer…

Fastighetsmagnaterna – familjen Edlund

Familjen Edlund med Leif Edlund i spetsen var tidigare storägare i Heba Fastighets AB via familjeföretaget Carlbergssjön AB. I mars 2021 sålde de dock aktierna i Heba till SBB Läs mer…