Skogsbolagen – Gysinge Skog

Gysinge Skog AB bildades 2019 när Bergvik Skog AB upplöstes. Företaget äger cirka 60 000 ha produktiv skogsmark kring Kopparberg och Ramnäs i Västmanland, kring Gysinge i Uppland och Gästrikland, kring Säter och Smedjebacken i Dalarna samt i Härjedalen.

Bolaget hanterar också ca 1 000 avtalade nyttjanderätter för jakt, fiske, täkter, el- och teleledningar, mobiltelefonmaster, vägservitut, bostadsarrenden, brygg- och båtplatser.

Ägare av Gysinge Skog AB är Kåpan pensioner och 3:e AP-fonden. Styrelsen består av Gunnar Balsvik (ordf), Björn Risby, Bengt Hellström och Dan Bergman. VD är Vegard Haanaes.

3:e AP-fonden är statligt kontrollerad. Kåpan kontrolleras av fackföreningarna på det statliga området och staten.

Läs mer: