Fastighetsmagnaterna – David Mindus

David Mindus

År 2000 grundade David Mindus, Johan Thorell och Staffan Salén fastighetsbolaget AB Sagax. Idag är David Mindus och Staffan Salén fortfarande dominerande ägare i bolaget men det gäller inte Johan Thorell. Han sitter dock fortfarande i styrelsen för bolaget.

I fastighetsbolaget AB Sagax var Arnhult år 2013 näst störste aktieägare med 16,6% av rösterna och 14,9% av kapitalet. Störste ägare var David Mindus med 24,7% av rösterna och 21,9% av kapitalet. Familjen Salén var tredje största ägare med 11,2% resp. 9,9%.

Rutger Arnhult är fortfarande den näst störste aktieägaren i Sagax AB med 11,92% av rösterna och 6,62% av kapitalet. David Mindus är störste ägare med 25,77% av rösterna och 17,71% av kapitalet. Staffan Salén tredje största ägare med 11,05% av rösterna och 8,37% av kapitalet. Sagax har cirka 70 anställda.

Sagax äger främst lager- och industrifastigheter. Dessa finns bland annat i Stockholm, Helsingfors, Rotterdam, Paris och Barcelona. Styrelsen i bolaget består av Staffan Salén (ordf), David Mindus (VD), Filip Engelbert, Johan Cederlund, Johan Thorell och Ulrika Werdelin.

Nyfosa

Nyfosa AB är ett fastighetsbolag som kontrolleras av AB Sagax genom att de är största aktieägare med 14,11% av röster och kapital. Några andra lika stora aktieägare med maktambitioner finns inte i bolaget.

2018 knoppades Nyfosa av från fastighetsbolaget Hemfosa och noterades på börsen. Bolaget är ett rent spekulationsbolag med inriktning på snabba kassaflöden. Antalet anställda är cirka 130.

Styrelsen i Nyfosa AB består av Johan Ericsson (ordf.), Lisa Dominguez Flodin, Jenny Wärmé, Marie Bucht Toresäter, Jens Engwall, Per Lindblad och Mats Andersson. VD är Stina Lindh Hök.

NP3 Fastigheter

NP3 Fastigheter är ett fastighetsbolag som kontrolleras av familjen Lars-Göran Bäckvall och AB Sagax. Bäckvall innehar 24,8% av rösterna och 18,5% av kapitalet medan AB Sagax har 21,8% av rösterna respektive 15,3% av kapitalet. Bolaget grundades 2008.

NP3 Fastigheter är verksamma i norra delen av Sverige samt Bergslagen. Den 31 december 2021 uppgick fastighetsbeståndet till drygt 1 784 000 kvadratmeter uthyrbar yta fördelat på 446 fastigheter inom fastighetskategorierna industri, handel, kontor, logistik och övrigt där industri står för den största delen av hyresvärdet. Marknadsvärdet på fastighetsportföljen uppgick per den 31 december 2021 till drygt 17 miljarder kronor. 

Styrelsen i NP3 Fastigheter AB består av Åsa Bergström (vice VD i fastighetsbolaget Fabege AB), Lars-Göran Bäckvall, Mia Bäckvall-Juhlin, Anders Nilsson och Nils Styf (ordf.). VD är Andreas Wahlén. Antalet anställda i bolaget är nästan 50.

Hemsö

AB Sagax äger också 50 procent av aktierna i Hemsö Intressenter AB som i sin tur äger 30 procent av aktierna i Hemsö Fastighets AB. Resterande 70% i Hemsö Fastighets AB ägs av Tredje AP-fonden som också äger hälften av Hemsö Intressenter AB. Hemsö Fastighets AB startades 2009.

Styrelsen i Hemsö Fastighets AB består av Pär Nuder (ordf.), Åsa Bergström, Maria Björklund, Kerstin Hessius, David Mindus och Johan Thorell. VD är Nils Styf.

I Hemsö Intressenter AB är David Mindus styrelseordförande. Övriga styrelseledamöter är Maria Björklund, Bengt Hellström och Agneta Segerhammar som är verksam i Sagax-koncernen. Bengt Hellström sitter också i styrelsen för Fastighets AB Regio som ägs Tredje AP-fonden ihop med Brunswick Real Estate.

Hemsö Fastighets AB förvaltar ett fastighetsbestånd som omfattar 441 samhällsfastigheter med ett fastighetsvärde på 75,7 miljarder kronor.  Fastigheterna finns i Sverige, Finland och Tyskland. Bolaget har ungefär 110 anställda.

Av Hemsös totala hyresintäkter kommer 94 procent från skattefinansierad verksamhet. Av Hemsös 20 största hyresgäster utgörs 12 av stat, kommun och region. I Tyskland är samtliga hyresgäster privata vårdoperatörer. Hemsös största hyresgäster är Polismyndigheten, Region Stockholm, Åbo stad, Academedia och Attendo.

Läs mer:

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.