Fastighetsmagnaterna – Lundberg

Familjen Lundberg är en av Sveriges mäktigaste finansfamiljer. Grunden till deras makt skapades i fastighetsbranschen. Fastighetsföretaget LE Lundberg AB är centrum i familjen Lundbergs finansimperium.

Historia
Fredrik Lundberg

Grunderna till LE Lundbergföretagen AB lades i Norrköping 1944 av Lars-Erik Lundberg och var då helt inriktat på att bygga bostäder. På 1950-talet började bolaget också behålla fastigheter de byggde. Under 1960-talet började de även bygga kommersiella fastigheter. Investeringar i andra företag inleddes på 1970-talet.

Finansbolag förvärvades och byggdes upp, likaså ett flertal mindre industriföretag. Vidare inleddes investeringar i vissa börsnoterade företag.  Så småningom resulterade detta i ett flertal större aktieposter i bland annat Incentive, Holmens Bruk, Alfa-Laval, Siab och Östgöta Enskilda Bank.

Koncernens verksamhet blev alltmer diversifierad, och under 1980-talets andra hälft beslutades att koncentrera investeringarna till ett begränsat antal börsnoterade företag. Övriga engagemang avvecklades och i början av 1990-talet överläts också de stora aktieposterna i Alfa-Laval och Incentive till Tetra Pak respektive ASEA.

Börsnotering

1983 börsnoterades Lundbergs med Fredrik Lundberg som verkställande direktör. Från att ha varit ett helägt familjebolag togs nu steget fullt ut i offentlighetens ljus. Familjen Lundberg behöll dock en klar majoritet av ägandet i företaget.

I början av 1990-talet drabbades Sverige av den s k finanskrisen. Som huvudägare i Östgöta Enskilda Bank drabbades Lundbergs hårt av denna kris, men genom mycket stora kapitalinsatser lyckades företaget rädda banken. 1997 avyttrades Östgöta Enskilda Bank till Danske Bank med gott resultat. 

År 1994 överläts byggnadsrörelsen till intressebolaget Siab, som 1997 gick samman med NCC. Lundbergs blev därmed en stor ägare i NCC, ett innehav som avyttrades i februari 2010. Under 1990-talet och 2000-talet gjordes stora investeringar i aktier och Lundbergs blev huvudägare i Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs var även huvudägare i Cardo mellan 1998 och 2011. Samma år förvärvades istället aktier i Skanska.

2013 blev Lundbergs huvudägare i Indutrade och 2017 huvudägare i Industrivärden. I tillgångsportföljen finns det helägda fastighetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg, dotterbolagen Hufvudstaden och Holmen liksom intressebolagen Industrivärden, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Handelsbanken, Sandvik och Skanska.

Fastighetsrörelsen

Fastighetsrörelsen i Lundbergs återfinns i dotterbolagen Fastighets AB L E Lundberg (Lundberg Fastigheter) och Hufvudstaden AB.

Lundberg Fastigheter har verksamhet i tio städer i Sverige, från Stockholm i öst till Göteborg i väst. De har både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Antalet anställda är cirka 180 personer. Fastighetsbeståndet utgörs av cirka en miljon kvadratmeter uthyrningsbar yta för­delade på 129 fastigheter. Ytan består till cirka 50 procent av bostäder. Resten är kommersiella lokaler för kontor och handel, men även för restauranger, gym, biografer, lager, industri. Till slut finns även en del samhällsfastigheter så som vårdboenden och skolor. Fastighetsvärdet uppgår till 27,9 mdkr. 

Hufvudstaden äger fastigheter i centrala Stockholm och Göteborg. Det handlar om kontorsfastigheter och butiksfastigheter. Bolaget har cirka 140 anställda. Total uthyrningsbar yta är 386 500 m² och fastighetsbeståndet värderades vid utgången av 2021 till 48,8 mdkr.

Makthavare

Styrelsen i LE Lundbergföretagen AB består av Mats Guldbrand (ordf.), Fredrik Lundberg, Carl Bennet, Lars Pettersson, Sten Algot Magnus Peterson, Bo Selling, Louise Lindh och Katarina Martinsson. Fredrik Lundberg är VD och Claes Boustedt är vice VD. Louise Lindh och Katarina Martinson är döttrar till Fredrik Lundberg.

Fastighets AB LE Lundberg har en styrelse som består av Fredrik Lundberg (ordf.), Louise Lindh, Karl Peter Whass, Sten Algot Magnus Peterson, Stefan Nilsson, Lars Johansson, Nicklas Lundberg, Phongthawat Croneryd, Johanna Palmér och Katarina Martinson med Nils Svanberg och Tobias Sundqvist som suppleanter.

I styrelsen för Hufvudstaden AB återfinns Fredrik Lundberg (ordf.), Peter Arvid Nils Egardt, Sten Algot Magnus Peterson, Claes Boustedt, Ivo Stopner, Anna-Greta Sjöberg, Carl Fredrik Willi Persson, Liv Forhaug och Louise Lindh. VD är Anders Nygren med Bo Wikare och Åsa Roslund som vice VD:ar.

Läs mer:

.

3 svar på “Fastighetsmagnaterna – Lundberg”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.