Fastighetsmagnaterna – Erik Selin

Erik Selin

Erik Selin är uppvuxen i Tuve på Hisingen som son till Kjell Selin (född 1938) och Eva Selin Lindgren, född Wernbom (1936-2011). Hans mor var en period riksdagsledamot för Centerpartiet.

Efter att ha tagit gymnasieexamen med ekonomisk inriktning började Selin satsa allt mer på aktiehandel. När 1980-talets spekulationsekonomi rasade ihop i början av 1990-talet förlorade Selin sina besparingar. Som 24-åring köpte han sin första hyresfastighet i Ängelholm, efter att ha lånat 20 miljoner från banken.

Erik Selin Fastigheter

Därefter byggde han upp fastighetsföretaget Erik Selin Fastigheter AB som ägs av honom personligen. I styrelsen för bolaget är han troligen ende ordinarie styrelseledamot. Suppleant är sannolikt nån närstående.

Dotterbolag till Erik Selin Fastigheter AB är flera andra fastighetsföretag. bland annat Selin & Samuelsson AB som ägs till 80% med dotterbolaget Tommy Byggare AB, Skandrenting AB (SKR) och Kunskapsporten AB.

Selin & Samuelsson

Mattias Samuelsson äger resterande 20% i Selin & Samuelsson. 2015 köpte Selin & Samuelsson 50% av Tommy Byggare AB som grundats redan 1970 och 2019 köpte de resterande aktier. Tommy Byggare äger kommersiella fastigheter av olika slag men även bostadsfastigheter. Fastigheterna finns i Västsverige.

Selin & Samuelsson har en styrelse som består av Mattias Samuelsson med Jesper Mårtensson som suppleant.

Kunskapsporten

Kunskapsporten äger främst olika typer av samhällsbyggnader som sportarenor, badhus eller skolbyggnader men de driver även egna anläggningar i egna byggnader som friskvårdsfastigheter, badhus, SPA, gym och liknande. Huvuddelen av bolagets fastigheter finns i Skåne. VD i Bolaget är Joakim Ollén som tillsammans med Erik Selin grundade bolaget på 1990-talet. Han äger troligen 10% av företaget då Erik Selin Fastigheter AB äger 90%:

I Kunskapsporten AB består styrelsen av Erik Selin (ordf.) och Joakim Ollén med Jesper Mårtensson som suppleant.

Skandrenting (SKR)

Även Skandrenting äger i huvudsak samhällsfastigheter som vårdinrättningar. skolor. fängelser, kulturhus, polishus men även kontorsfastigheter och industrilokaler. VD i Skandrenting AB är Johannes Nyberg. En stor del av fastigheterna finns i Skåne och Småland.

Skandrenting AB har Erik Selin som styrelseordförande, Johannes Nyberg som styrelseledamot och Åke Lennart Björkman som styrelsesuppleant.

K-Fast Holding AB

K-Fast Holding AB är ett svenskt fastighetsföretag, som bygger och förvaltar bostads- och samhällsfastigheter i Sverige och Danmark. Det grundades 2010 som Kommunfastigheter och är börsnoterat sen 2019. Erik Selin Fastigheter AB innehar 39,3% av både röster och kapital i bolaget. Lika mycket ägs av Jacob Karlsson AB. K-Fast förvärvade 2021 prefabricerade betongelementföretaget Finja Prefab AB.

Styrelsen i K-Fast Holding AB består av Erik Selin (ordf), Jacob Karlsson (VD), Ulf Johansson, Christian Karlsson, Sara Mindus och Jesper Mårtensson.

Swedish Logistic Property AB (SLP)

I SLP kontrollerar Skandrenting AB 18,9% av rösterna och 15,6% av kapitalet, Övriga större aktieägare är Agartha AB (19% av rösterna respektive 15,7% av kapitalet), Fridam Fastighets AB (19% resp. 15,7%) och HME Investment AB (17,9% resp. 13,9%).

Styrelsen består av Erik Selin (ordf), Greg Dingizian, Sofia Ljungdahl, Sophia Bergendahl, Unni Sollbe och Jacob Karlsson. VD är Peter Strand.

Fastighets AB Balder

Fastighets AB Balder bildades 2005 ur börsnoterade Enlight AB. Åren därefter förvärvades en lång rad fastigheter 2007 renodlade Balder sitt fastighetsbestånd genom försäljning av 29 industri- och lagerfastigheter till Corem Property Group AB, där Balder blev en stor delägare.

Expansion

Under 2009 skedde förvärv av Din Bostad Sverige AB som då ägde 310 bostadsfastigheter. Balder satsade även på förnyelsebar energi genom att investera i sex vindkraftverk med en normal årsproduktion om cirka 23 MWh.

2011 förvärvade Balder 25 handelsfastigheter från Catena AB som såldes in i ett nyetablerat samarbetsbolag med PEAB. Även satsningen på förnyelsebar energi fortsatte. Under året förvärvade ytterligare två vindkraftverk. År 2012 förvärvade Balder bostadsfastigheter i Danmark.

Under 2013 förvärvade Balder Bovista Invest AB, en affär som bestod av 4 300 lägenheter. Ett totalentreprenadavtal tecknades om byggnation av 200 lägenheter i Ørestad, Köpenhamn.

Hotell

2014 förvärvade Balder 14 hotellfastigheter. Förvärvet resulterade i att Balder, med sina 28 hotell och 5 000 hotellrum i portföljen, blev en av Sveriges största ägare av hotellfastigheter.

2015 köpte Balder 53 % av det finska företaget Sato som då hade 23 000 lägenheter i Finland. I Sverige förvärvade Balder en portfölj med handelsfastigheter från Anders Hedin Invest AB. Dessutom köpte Balder 44,1% av aktierna i banken Collector AB när bolaget börsnoterades.

I slutet av 2020 blev Balder delägare i projektet Karlatornet genom att förvärva 50 % av aktierna i Karlatornet AB. Med sina 245 meter och 73 våningar blir det Nordens högsta byggnad där såväl bostäder, hotell som kommersiella lokaler samlas. 

Sverige

Idag äger Balder bland annat dotterbolagen Bovista Invest AB, Bovieran AB och Din Bostad AB. Bolaget äger i huvudsak bostadsfastigheter (56% av fastighetsinnehavet), kontorsfastigheter (18%) och handelsfastigheter (9%). Den den 31 december 2021 hade fastighetsbeståndet ett värde på 191,8 Mdkr. Fastighets AB Balder har cirka 700 anställda i hela koncernen exklusive delägda bolag.

I Sverige äger företaget fastigheter i bland annat Gävle, Göteborg, Helsingborg, Karlstad, Malmö, Mariestad, Norrköping, Skövde, Stockholm, Sundsvall, Trollhättan, Uddevalla, Västerås och Åstorp.

Ägare av Fastighets AB Balder är Erik Selin med bolag (bland annat Erik Selin Fastigheter AB) som innehar 48,8% av rösterna och 35,1% av kapitalet. Enda större aktieägaren i övrigt är AB Arvid Svensson som har 14,8% av rösterna och 8,8% av kapitalet.

Styrelsen i Balder består av Christina Rogestam (ordf), Erik Selin (VD), Fredrik Svensson, Sten Dunér och Anders Wennergren.

Övriga länder

I Danmark har bolaget fastigheter i centrala Köpenhamn, Østerbro, Havneholmen, och Ørestad. De äger också sex hotellfastigheter i Köpenhamns innerstad samt den historiska nöjesbyggnaden Circusbygningen.

Balder äger 54,4% av Sato Oyj som är Finlands näst största fastighetsbolag med inriktning på bostadsfastigheter.

När det gäller Norge äger bolaget 50% av Anthon B Nilsen Eiendom AS, samt över 30 % av aktierna i Entra ASA. Entra ASA är ett av Norges största fastighetsbolag, de äger och förvaltar cirka 1,3 miljoner kvm fördelat på 90 fastigheter i de fyra största städerna i Norge. 

Balder äger också en tysk fastighetsportfölj bestående av sju hotellfastigheter. Fastigheterna innehar över 800 hotellrum med en total uthyrningsbar yta om drygt 40 000 kvadratmeter. Hotellen finns i Berlin och andra betydande orter som Leipzig, Erfurt och Gelsenkirchen. I London äger Balder två fastigheter sedan 2019.

Balders delägda bolag

Fastighets AB Balder är förutom de helägda bolagen också delägare i flera bolag. Ett av dem är det redan nämnda norska bolaget Entra ASA. De övriga bolagen är

Fastighets AB Centur

Centur är inriktat på fastighetsförvaltning, projektutveckling och fastighetsinvesteringar. Fastigheterna är belägna i Stockholm, Göteborg och Öresundsområdet. Balder och Peab äger 50% vardera av bolaget.

Trenum AB

Trenum är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder. Fokus ligger på fastigheter i Sveriges tre storstadsregioner samt tillväxtorter med positiv befolkningsutveckling. Balder och Tredje AP-fonden äger 50% vardera av bolaget.

Tulia AB

Tulia äger fastigheter med såväl bostäder som lokaler i Stockholm, huvudsakligen i innerstan. Bolaget äger även skog. Balder och André Åkerlund AB äger 50% vardera av bolaget.

Sinoma Fastighets AB

Sinoma äger fastigheter med kontor, lager och logistikfastigheter i Stockholm och Göteborg. Balder äger 49%, Folksam äger 50% och Redito äger 1%.

Sjaelsö Management ApS

Sjaelsö är ett danskt bolag inom fastighets- och byggbranschen med fokus på projektutveckling och byggledning i Danmark. Sedan februari 2016 äger Balder 49% av bolaget.

Tornet Bostadsproduktion AB

Tornet har verksamhet inom fastighetsförvaltning, projektutveckling och fastighetsinvesteringar. Fastigheterna är belägna i Stockholm, Göteborg och Öresundsområdet. Balder, Peab, Folksam och Riksbyggen äger bolaget och Balders ägarandel uppgår till 33%.

Brinova Fastigheter AB

Fastighetsbolag där fastighetsbeståndet är geografiskt koncentrerat till södra Sverige och Öresundsområdet. Balder är tillsammans med familjen Paulssons Backahill AB huvudägare i bolaget. Balders andel av bolaget är 18,9% vad det gäller kapital men det ger hela 31,5% av rösterna.

Erik Selin är styrelseordförande i Brinova. Resten av styrelsen består av Lennart Mauritzson, Anders Jarl, Johan Tollgerdt, Johan Ericsson och Anna Nordström Carlsson. VD är Per Johansson.

Rosengård Fastigheter AB

Bolaget ägs till lika delar, 25%, av Balder, Heimstaden AB, MKB Fastighets AB och Victoria Park AB. Bolaget äger bostadslägenheter i stadsdelen Rosengård i Malmö.

SHH Bostad AB

SHH Bostad är ett rikstäckande bostadsutvecklingsbolag med fokus på att skapa bostäder på orter som efterfrågar ekonomiskt tillgängliga hyres- eller bostadsrätter. Balder äger 20% och övriga ägare är främst bolagets ledning.

Collector AB

Collector är en digital nischbank som erbjuder finansieringslösningar för privat- och företagskunder. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap och har kontor i Göteborg, Stockholm, Helsingfors och Oslo. 

Balders ägarandel uppgår till cirka 44%. Tillsammans med andra aktier som bl.a. Erik Selin Fastigheter AB äger så kan banken nog anses vara kontrollerad av Erik Selin. Styrelseordförande i bolaget är Erik Selin. Resten av styrelsen består av Christoffer Lundström, Charlotte Hybinette, Bengt Edholm, Ulf Croona och Marie Osberg. Bolaget har cirka 140 anställda.

Andra styrelseuppdrag

Förutom styrelseuppdrag i de egna bolagen är Erik Selin bland annat styrelseledamot i Hexatronic Group AB, Hedin Mobility Group AB och Ernström & Co AB.

Läs mer:

Ett svar på “Fastighetsmagnaterna – Erik Selin”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.