Den svenska skogen – bröderna Hedberg

Tre knallar, gårdfarihandlare, tillika bröder från Sjuhäradsbygden slog sig ner i Sundsvall på 1850-talet. De tre var Anders Petter Hedberg (1820-1882), Johan August Hedberg (1828-1906) och Andreas Hedberg (1832-1878). De två förstnämnda kom att bli mäktiga och inflytelserika träbaroner. Läs mer…

Den svenska skogen – Strömnäs och Nensjö

Strömnäs AB bildades 1871 och byggde en ångsåg i Ådalen. Delägare var en rad lokala intressenter och skogsägare. Disponent blev N.D. Qvist (1835-1916). Läs mer…

Den svenska skogen – Dynäs och Svanö

1884 uppförde virkeshandlaren Johan Fahlén (1826-1907) i Härnösand, Dynäs sågverk. Dynäs AB grundades 1896 och 1900 övertogs ledningen av företaget av Hugo Fahlén (1865-1919), son till grundaren Johan Fahlén. Läs mer…

Den svenska skogen – träbaronen Bünsow

Den rikaste träbaronen anses Friedrich Bünsow (1824-1897) ha varit. Invandrare från Tyskland och systerson till trävaruhandlaren H.F. Postel (1783-1847) i Sundsvall om han att bygga upp ett mycket framgångsrikt skogsföretag med centrum i Sundsvall. Läs mer…

Den svenska skogen – Storjohann och Billerud

Johan Wilhelm Storjohann (1836-?) från Bergen i Norge gifte sig med Lovisa Therese Pauline Ameln (1840-?) från en annan rik Bergen-familj som dock flyttat till Stockholm, ägare av Bröderna Ameln (Abba) och senare också av Svenska Ackulmulator AB Jungner och AB Oskarshamns Varv. Läs mer…

Den svenska skogen – Hedbergs Forss AB och Björkå AB

Fram till 1895 ägdes sågverket i Köpmanholmen, anlagt 1864, (från 1877 ägt av Forss AB) av göteborgsintressen men från och med detta år tog ett lokalt konsortium över. Läs mer…

Den svenska skogen – Versteegh och Graningeverken

Tre bröder från Nederländerna kom till Sverige i slutet av 1800-talet och blev företagare i skogsindustrin. Arend N Versteegh (1849-1931) flyttade från Nederländerna till Sverige och bosatte sig i Härnösand 1875. Läs mer…

Mathandlarna – Matrebellerna

Matrebellerna är en samarbetsorganisation mellan så kallat oberoende livsmedelshandlare. Det handlar främst om att de gör gemensamma inköp för att kunna få till stånd lägre priser. Läs mer…

Mathandlarna – Costco

Costco är ett US-amerikanskt matvaruföretag som precis har etablerat sig i Sverige. Moderbolaget i koncernen heter Costco Wholesale Corporation. Läs mer…

Mathandlarna – Bergendahls

Bergendahl & Son AB är Sveriges femte största livsmedelshandelsföretag genom bolagen City Gross Sverige AB och EKO-gruppen Hässleholm AB (EKO Stormarknad). Ägare av företaget är Elisabeth Bergendahl Mylonopoulos samt hennes barn Sofia Bergendahl och Carl-Mikael Bergendahl. Läs mer…