Gruvbolagen – Bluelake, Mahvie och Archelon

Blue Lake Mineral AB är ett mindre bolag som ägnar sig åt utveckling och prospektering av malmfyndigheter. Det rör sig främst om fyndigheter med koppar, zink och guld men även om nickel. Läs mer…

Gruvbolagen – Nordic Iron Ore

Nordic Iron Ore är ett lite gruvbolag som utvecklar gruvfyndigheter. De har planer på att öppna gruvbrytning i Blötberget och längre fram finns också planer på att öppna gruvbrytning i Håksberg och i Väsmanfältet under sjön Väsman. Läs mer…

Gruvbolagen – Grangex

Grängesberg Exploration Holding AB (Grangex) är ett litet bolag som har planer på gruvbrytning i Bergslagen. De håller med utveckling av tre projekt. Det första är utvinning av apatit ur högarna av gruvslagg som blivit ett resultat av den tidigare gruvbrytningen i Grängesberg Läs mer…

Gruvbolagen – Lundin Mining

Lundin Mining AB är det tredje största gruvbolaget i Sverige. Moderbolaget Lundin Mining Corp har sitt huvudkontor i Toronto i Kanada men är börsnoterat i Sverige. Huvudägare i företaget är familjen Lundin. Läs mer…

Gruvbolagen – Leading Edge Materials

Leading Edge Materials Corp är ett kanadensiskt gruvbolag som är inriktat på prospektering efter mineraler och metaller som behövs i omställningen av samhället från fossilanvändning till miljövänlig elanvändning. Läs mer…

Gruvbolagen – LKAB

Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) som idag är ett av Sveriges två stora gruvbolag bildades år 1890 och startade verksamheten år 1891. Syftet var att exploatera järnmalmsfyndigheterna i de berg som gav namn till företaget. Vid starten hade bolaget 14 aktieägare. Läs mer…

Gruvbolagen – Boliden AB

Boliden AB är Sveriges största privata gruvbolag. Företaget som är börsnoterat har ingen dominerande ägare utan en massa fonder, investmentbolag, riskkapitalbolag och försäkringsbolag som alla äger mindre andelar. Läs mer…

Finansklanerna – Lundin

Finansklanen Lundin är en av flera svenska finansklaner där ägandet i bolagen ofta är placerat i stiftelser och bolag i olika skatteparadis, dvs i det som kan kallas Moneyland, landet utan lagar eller med lagar som gynnar de rika. Familjens ägande är fokuserat på råvarusektorn, dvs oljeutvinning och gruvbrytning. Läs mer…