Fastighetsmagnaterna – Ericsson

Karl Holmberg som var bondson från Småland och Folke Ericsson som var timmerman från Närke flyttade till Stockholm på 1930-talet och etablerade sig där som byggmästare med var sitt företag. Folke Ericsson grundade Folke Ericsson Byggnads AB som idag är Lennart Ericsson Fastigheter AB år 1943.

I början av 1950-talet fick Holmberg och Ericsson chansen till en stor markanvisning i Vällingby. Den var så stor att de inte kunde hantera den var för sig i de egna bolagen. De startade därför ett gemensamt samarbetsbolag år 1952. Heba Byggnads AB (Holmberg Ericsson Byggnads AB).

Expansion

Syskonen Lennart S Ericsson (68%), Lars Ericsson och Birgitta Härnblad övertog ägandet i Folke Ericssons eget bolag som fick namnet Lennart Ericsson Fastigheter AB. Moderbolaget i företaget heter Lennart Ericsson Holding AB. Brodern Lars F Ericsson och systern Birgitta Härnblad övertog Folke Ericssons andel i Heba Byggnads AB.

Genom åren har familjen Ericsson också varit ägare av och delägare i bolag som BGB, Fastighets AB Portalen och Fastighets AB Stettin med flera. Birgitta Härnblads man Sören Härnblad har tidigare varit styrelseordförande i Heba.

På 1960-talet förvandlades Heba Byggnads AB till fastighetsbolag och slutade bygga i egen regi. På 1980-talet expanderade de även utanför Stockholm. Bolaget börsnoterades 1994 och bytte samtidigt namn till Heba Fastighets AB. Huvudägare vid börsnoteringen förblev familjen Ericsson.

Lansen Förvaltnings AB

År 2000 grundade Lars F Ericsson tillsammans med sina tre barn Lansen Förvaltnings AB med uppgift att i första hand förvalta familjens egna fastigheter. Bolaget ägs idag av de tre barnen, Christina Holmbergh, Charlotte Eriksson och Anders Eriksson.

Lennart Ericsson Fastigheter AB

Idag ägs Lennart Ericsson Holding AB av Lennart S Ericsson, hans fru Kitty Ericsson samt deras barn Claes Ericsson, Ulf Ericsson och Gunilla Ericsson Bye. Styrelsen i Lennart Ericsson Fastigheter AB består av Claes Eriksson (ordf), Gunilla Ericsson Bye, Ulf Ericsson, Arne Kvarnström, Frank Reijbrandt och Harald Classon medan styrelsen i holdingbolaget består av Claes Ericsson (ordf), Gunilla Ericsson Bye, Ulf Ericsson, Lennart Ericsson och Frank Reijbrandt.

Heba Fastighets AB
Christina Hiolmbergh

Heba Fastighets AB ägs idag av Charlotte Eriksson med 9,1% av rösterna och 6,4% av kapitalet, Anders Eriksson (8,2% och 5,5%), Birgitta Härnblad (8,6% och 4,9%), Johan Vogel (8,4% och 5,9%), Anna Vogel (8,4% och 5,9%) samt Christina Holmbergh (8,5% och 5,9%). Kusinen Ulf Ericsson innehar för sin del 2,0% av rösterna och 3,8% av kapitalet. Johan Vogel och Anna Vogel är barn till Birgitta Härnblad. Företaget är klart kontrollerat av familjen Ericsson och släktingar med andra efternamn.

I styrelsen för Heba sitter Lennart Karlsson (ordf), Christina Holmbergh, Lena Hedlund, John Vogel och Tobias Emanuelsson.

Mirmor Holding AB

Birgitta Härnblad, Johan Vogel och Anna Vogel äger också fastighetsbolaget Mirmor Holding AB som bland annat har dotterbolagen Härnblad Förvaltning AB och Vogel Förvaltning AB.

Familjen Eriksson/Ericsson/Härnblad är en familj som tillhör Sveriges fastighetsmiljardärer men Andreas Cervenka har helt missat dem i sin bok Girig-Sverige. Men de bör ha en förmögenhet på omkring 10 miljarder. De avviker från många andra fastighetsmiljardärer då de under lång tid aktivt motarbetat omvandling till bostadsrätter.

Läs mer:

Ett svar på “Fastighetsmagnaterna – Ericsson”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.