Fastighetsmagnaterna – Roger Akelius

På åttonde plats i den svenska miljardärslistan i boken Girig-Sverige av Andreas Cervenka återfinns Roger Akelius. Enligt Cervenka är han god för 85 miljarder. Förmodligen håller inte Akelius själv med om detta då han donerat pengarna i till olika stiftelser med säte på Bahamas.

Enligt vad Cervenka uppger i boken så har Roger Akelius uppgett att det finns det tre stiftelser. Två av dem är identiska och äger 95 procent av tillgångarna och som bara kan ge pengar till välgörenhet. Och en med hans barn som förmånstagare.

Stiftelser i Bahamas är ett sätt för rika personer att placera sina förmögenheter I praktiken är stiftelser i skatteparadis som Bahamas bara ett slags privata bankkonton. Det är i likhet med läget för många stiftelser i Sverige och Danmark bara ett sätt för dem att placera sina förmögenheter på ett skattefritt sätt men fortfarande ha kontroll över pengarna och innehav av värdepapper.

Akelius Foundation

Akelius Foundation styrs av fyra personer. Denna grupp av personer kallas ”council”. De fyra personerna är Kerstin Engström, Igor Rogulj, Tove Andersson och Anna Maria Fuxén. Kerstin Engström och Igor Rogulja är styrelseledamöter i Akelius Residential Property AB. Anna Maria Fuxén är dotter till Roger Akelius och satt i fastighetsbolagets styrelse mellan 2003 och 2008.

Dessutom finns två så kallade ”protectors”, Demetris Syllouris och Nicole Cieslik som övervakar att rådet sköter sina uppgifter. Både Syllouris och Cieslik arbetar för Akelius-koncernen. Makten över stiftelserna ligger alltså i fastighetsbolaget vars huvudägare är Akelius Foundation.

Akelius Residential Property AB

Pengarna har han fått genom bolaget Akelius Residential Property AB. Huvuddelen av aktierna (75%) överläts år 2007 av Roger Akelius till Akelius Foundation.

Bolaget sålde i september 2021 nästan 29 000 lägenheter i Sverige, Danmark och Tyskland för drygt 92 miljarder kronor till svenska Heimstaden Bostad AB. Det är den enskilt största fastighetsaffären som någonsin genomförts i Sverige. Försäljningen omfattade alla bostäder som bolaget då ägde i de tre länderna.

Efter försäljningen har Akelius-koncernen kvar fastigheter i de kanadensiska städerna Toronto och Montreal, i Washington DC, New York, Boston och Austin i USA, London och Paris. Dessutom i Nicosia på Cypern.

Roger Akelius väg till fastighetsmagnat

Akelius växte upp i Stora Mellby, en liten by belägen mellan Trollhättan och Alingsås i Västergötland. Som elvaåring fick han sitt första sommarjobb på ett mejeri. För de första två intjänade lönerna köpte han en kamera och ett tält. Som trettonåring köpte han en buss för att använda som en sommarstuga.

Han blev gymnasieingenjör och tog en teknisk examen på Lunds universitet, där han också läste matematik. Som 23-åring fick han en lektorstjänst på Chalmers samtidigt som han var anställd på IBM Svenska AB från 1965 till 1972. Han upptäckte att det saknades kurslitteratur om programmering vilket han avhjälpte genom att själv skriva och ge ut sådan. År 1969 publicerade han sin första bok, Modern Cobol, som gavs ut i fyra upplagor mellan 1969 och 1974. Det följde ytterligare ett tjugotal kursböcker inom programmeringsspråk som Assembler, PL/1 och Basic samt olika operativsystem och projektledning, och under studietiden i Lund tenterade han i vissa fall på sina egna böcker.

Premieobligationer

År 1974 gav Akelius ut boken Allt om premieobligationer. I boken beskrev han hur det på grund av den låga beskattningen av vinster på premieobligationer var möjligt att med lågt risktagande få en årlig avkastning på 57 procent. Akelius grundade även ett bolag med 35 anställda för rådgivning och belåning av premieobligationer. Allt sedan denna tid har Akelius i mångt och mycket fokuserat på affärsidéer som handlat om att låta bli att betala skatt.

Premieobligationer blev så populärt att tusentals människor köade utanför Riksgälden vid nyemissioner, och mängder av konsortier bildades för att köpa kompletta serier. Riksgälden kunde därmed låna betydande belopp till en låg kostnad jämfört med att låna i utländsk valuta. 1978 var omsättningen av premieobligationer på Stockholms fondbörs högre än omsättningen av aktier. Akelius medverkade därefter i det norska finansministeriets insatser att lansera ett motsvarande system, Gullfisken.

Skatter och Roger Akelius

Sen 1980 har Akelius har bott utomlands. Bland annat på Cypern, i London och Berlin, samt på mindre ställen som franska Annecy och spanska Almuñécar och på Bahamas. Syftet har sannolikt till stor del varit att slippa betala skatt.

År 1982 publicerade Akelius boken Akelius Skatt, som bidrog till ett omfattande intresse för skatteplanering som varade under hela 1980-talet. Uppslagsboken Skatt & Placeringar kom ut i nya reviderade utgåvor varje år från 1987 till 1994 i stora upplagor.

År 1985 utvecklade Akelius tillsammans med Sievert Larsson ett dataprogram med rutiner för deklarationer, skatteberäkningar, arvs- och gåvobeskattning, fastighetsbeskattning och skatteanalyser. Dataprogrammet angavs 1989 vara huvuddelen av Akelius inkomster.

Verksamheten i bolaget Akelius Skatt, med ett tjugotal jurister och ett trettiotal programmerare, omfattade service till revisorer inom området skatt. Produktutbudet omfattade bland annat veckobrevet Skattenyheter och en omfattande kursverksamhet, samt veckokurser utomlands såsom Cypern, Kenya, Florida, Barbados och Mallorca. År 1994 sålde Akelius bolaget.

Kapitalförsäkringar

År 1987 grundade Akelius ett försäkringsbolag på Cypern. Idén byggde på att svenskar skattefritt fick placera 3 000 kronor per år i en utländsk kapitalförsäkring. Bolaget fick snabbt 160 000 kunder med ett sparkapital på 5 miljarder kronor. Svenska banker hade snart därefter en omfattande utlandsverksamhet som omsatte upp till 100 miljarder kronor. År 2006 sålde Akelius sin andel av bolaget.

Fastigheter

År 1994 grundade Roger Akelius Akelius Fastigheter AB, senare Akelius Residential Property AB. De första fastighetsköpen gjordes i Göteborg, Helsingborg och Trollhättan.

År 2017 angavs Akelius Residential Property vara Sveriges näst största fastighetsägare med ett värde på 66 miljarder kronor, 500 anställda och över 50 000 hyr. Affärsidén har varit och är att köpa, uppgradera och förvalta bostadsfastigheter i attraktiva städer med stark tillväxt och uppgraderingspotential.

Utöver företagsverksamheten har Akelius också donerat stora summor till olika välgörande ändamål. Bland annat till SOS Barnbyar, Läkare utan gränser och till Ukraina i samband med kriget.

Läs mer:

Ett svar på “Fastighetsmagnaterna – Roger Akelius”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.