Energibolagen – W3 Energy

W3 Energy är ett av de fyra stora driftbolagen för svensk vindkraft. De andra är Arise, OX2 och Eolus Vind. W3 Renewables AB som bolaget formellt verkar heta är det tidigare Svevind Solutions AB som var ett dotterbolag till Svevind AB. Läs mer…

Energibolagen – Svevind

Svevind AB är ett av Sverige största vindkraftsbolag och har sitt huvudkontor i Piteå. Främst för att bolaget är ledande i utvecklingen av vindkraftsparkerna i Markbygden i närheten av Piteå. Läs mer…

Energibolagen – SR Energy

SR Energy- Scandinavian Renewable startades år 2006 inom Stena-koncernen som Stena Renewable som ett rent vindkraftsbolag. År 2018 gick försäkringsbolagen AMF och KLP in som delägare och 2021 gick försäkringsbolaget Alecta in som delägare. Läs mer…

Energibolagen – Arise AB

Arise AB är en av de fyra stora vindkraftsprojektörerna i Sverige. Huvudkontoret finns i Halmstad. De övriga är Svevind, Eolus Vind AB och OX2. Bolaget grundades 2007 av Peter Nygren, Leif Jansson, Ulf Corné. 2010 börsnoterades företag och ägarna är idag helt andra. Läs mer…

Energibolagen – Peas och OX2

OX2 AB är ett börsnoterat bolag med huvudkontor i Stockholm. Företaget ägs till 50,7% av Peas Industries AB som i sin tur ägs av Byr AB. Ägare av Byr AB är Thomas von Otter och Johan Ihrfelt. Största minoritetsägare är riskkapitalbolaget Altor med 16,65%. Läs mer…

Energibolagen – Eolus Vind AB

Eolus Vind AB är ett företag som hör hemma i Hässleholm. Det är ett av de stora vindkraftsbolagen i Sverige. Bolaget både projekterar, utvecklar, investerar i, äger och driver vindkraftverk och vindkraftsparker. Läs mer…

Energibolagen – Holmen Energi

Holmen Energi AB är ett dotterbolag till skogsindustrikoncernen Holmen AB. Detta är i sin tur ett dotterbolag till LE Lundbergföretagen som ägs av familjen Lundberg. Läs mer…

Energibolagen – Jämtkraft

Jämtkraft AB är en av de större elproducenterna i Sverige med 17 vattenkraftverk i Jämtland och fem vindkraftsparker från Dalarna upp till Gällivare. De har också en solcellsanläggning i Östersund och driver elnätet i större delen av Jämtland. De driver också ett fjärrvärmenät i Östersund. Läs mer…

Energibolagen – Statkraft

Det tredje elproduktionsbolaget i Sverige efter storlek är den norska statens Statkraft AS vars viktigaste svenska bolag heter Statkraft Sverige AB som äger vattenkraftverk och Statkraft Vind AB. Läs mer…

Energibolagen – Vattenfall

fall AB är Sveriges största energibolag och Sveriges största elproducent. Det är ett statligt ägt bolag i likhet med de flesta andra el- och energibolag i Sverige. I just detta fall är det svenska staten som är ägare. Läs mer…