Fastighetsmagnaterna – Arnhult och Terling

Rutger Arnhult

Rutger Arnhult föddes 1967 som Rutger Andersson. Namnbytet skedde i samband med att han gifte sig i början av 2000-talet. Det ska ha varit Arnhults fru som inte tyckte det var tillräckligt fint att heta Andersson.

Redan i slutet av 1980-talet ägnade sig Rutger Arnhult också åt fastighetsaffärer. Han lyckades undvika stora förluster i fastighetskraschen i början av 1990-talet. Rutger Arnhult utbildade sig 1989–1992 till civilekonom på Lunds universitet. Istället för fastighetsspekulant blev han därefter istället analytiker på Alfred Berg 1993 och bygg- och fastighetsanalytiker på Öhmans 1994 och sen Handelsbanken 1998.

Fastighetsspekulation

Kring 1996 började han dock återigen med fastighetsaffärer, nu tillsammans med Johan Thorell:

De köpte bostäder, i Jönköping och Växjö, eftersom bostäder är mindre riskfyllda än kontor och lokaler då det alltid finns en kö till hyreshus i bra lägen.

Medan Johan Thorell sägs vara en fastighetsnörd som är helt insnöad på fastigheter, sägs Rutger Arnhult vara mer intresserad av att göra affärer.

– Nej, vi är lika. Vi kan nog gå en match i fastighetsbeteckningar han och jag. Jag var nog den enda fastighetsanalytikern på den tiden som tittade på i stort sett varje hus som bolagen ägde. Jag kanske har förmågan att prata om annat någon gång, men vi är lika fastighetstokiga båda två, säger han.

Han visar pärmar där han har fotat varje hus som det gamla fastighetsbolaget Näckebro hade. Efter en sväng som nordisk sektorchef för bygg- och fastighetsanalys på Handelsbanken började han ägna sig på heltid åt sina fastighetsaffärer.

Arnhult anses av många vara arrogant och odiplomatisk enligt Affärsvärlden:

Skåningen med det halvlånga håret anses ha ett mycket gott självförtroende och sägs vara allt annat än politiskt korrekt, diplomati är inte hans bästa gren – även om han är ett diplomatiskt geni i jämförelse med Johan Thorell. Vissa uppfattar Rutger Arnhults stil som arrogant, något som de som känner honom säger att han inte är.

M2-gruppen

Ett fastighetsbolag som tidigare ägdes av Johan Thorell och Rutger Arnhult gemensamt var Locellus AB. Idag är det en del av den av Arnhult helägda M2-gruppen. I M2-Gruppen är M2 Asset Management AB moderbolag och det finns cirka 340 anställda.

I styrelsen för M2 Asset Management sitter Rutger Arnhult och hans fru Ingrid Mia Arnhult (VD och styrelseordförande). Dessutom finns ytterligare två styrelseledamöter, Patrik Tillman och Juans sjö  Dessutom sitter Rutger Arnhult i styrelserna för fler andra fastighetskoncerner som Corem Property Group AB, Castellum AB med flera, i huvudsak olika dotterbolag till moderbolagen i fastighetskoncernerna.

Klövern

Klövern AB var ett börsnoterat företag med en mängd dotterbolag i vilken koncern det sammanlagt finns omkring 130 anställda. Företaget bildades 2002 genom att IT-bolaget Adcore delades upp och moderbolaget Adcore AB bytte namn till Klövern AB. 2003 börsnoterades företaget, 2008 köpte Arnhult den tidigare finansmannen Mats O. Sundqvists aktier, 2011 köptes fastighetsbolaget Dagon AB upp och 2012 blev Rutger Arnhult VD. 

Huvudägare i Klövern år 2013 var Corem Property Group med 19,1% av rösterna och 17,4% av kapitalet, AB Arvid Svensson med 15,9% av rösterna och 15,6% av kapitalet samt Rutger Arnhult via olika privata bolag med 9,3% av rösterna och 8,8% av kapitalet.

Under våren 2013 köpte Rutger Arnhult också kontrollen i det börsnoterade fastighetsbolaget Tribona AB (tidigare Northern Logistic Property ASA) via Klövern AB. Enligt uppgifter i media ägde Klövern AB då  27,6% av Tribona AB.

Corem Property

Rutger Arnhult var därmed kontrollerande aktieägare i Klövern då han och hans privata bolag också var huvudägare i Corem Property Group AB med 38,4% av rösterna och 37,1% av kapitalet. Ingen annan större aktieägare finns. Corem Property Group-koncernen hade då cirka 40 anställda. Som bolag startade Corem Property Group år 2007.

2021 köpte Corem upp Klövern. Huvudägare i Corem Property Group AB är idag Rutger Arnhult med 36,03% av rösterna och 33,38% av kapitalet vid bland annat M2-gruppen samt Gårdarike AB med 26,68% av rösterna och 13,87% av aktiekapitalet. Gårdarike AB ägs av Urban Terling som är bror till Rutger Arnhult.

Gårdarike AB är ett mindre fastighetsbolag. Styrelsen i Gårdarike AB utgörs av Urban Terling med Lars Höckenström som suppleant.

Styrelseledamöter i Corem är Patrik Essehorn (ordf), Katarina Klingspor, Christina Tillman, Fredrik Rapp och Magnus Uggla. VD är Eva Landén.

Corems fastigheter

Den 31 december 2021 bestod Corems fastighetsbestånd av 518 fastigheter med en total uthyrbar area om 3 479 tkvm och ett samlat marknadsvärde om 83 084 mkr. Geografiskt ligger tyngdpunkten på Stockholm med cirka 42 procent av fastighetsvärdet men bolaget har också fastigheter i bland annat Uppsala, Västerås, Norrköping, Linköping, Göteborg, Malmö, Köpenhamn och New York. Av den uthyrbara ytan ligger tyngdpunkten på kontor (57%) och logistik (20%.

Castellum

Idag är Rutger Arnhult också kontrollerande ägare i Castellum AB med 17,2% av röster och kapital via bland annat M2-gruppen. Corem Property Group AB äger dessutom 2,6%.

Castellum bildades i kölvattnet av fastighetskrisen i Sverige i början av 1990-talet. Stora fastighetsbestånd kom då att tas över av de förstatligade bankerna Nordbanken och Gota Bank i form av panter för dåliga krediter. Staten organiserade pantvårdsföretagen Retriva och Securum för att ta hand om övertagna tillgångar och stora delar kom att tas över av två nybildade fastighetskoncerner, Castellum AB och AB Kungsleden.

Castellum organiserades i lokala dotterbolag, varav två ursprungliga såldes. Burspråket med fastigheter i Stockholms innerstad såldes till kommunala Svenska Bostäder. Fastighetsbolaget Norrporten, med säte i Sundsvall och en portfölj av norrländska fastigheter, lyftes ur Castellum. Norrporten börsnoterades 1994 men försvann från börsen när Andra AP-fonden och Sjätte AP-fonden förvärvade hela bolaget år 2001. Den 15 juni 2016 förvärvade Castellum Norrporten som därmed åter blev en del av Castellum.

Castellum börsnoterades 1997. År 2021 köpte Castellum upp Kungsleden AB och hela de tidigare statliga fastighetsbolagen är numera alltså kontrollerade av an av de största privata fastighetsmagnaterna.

Styrelsen i Castellum AB består av Per Berggrens (ordf), Rutger Arnhult (VD), Anna-Carin Celsing, Anna Kinberg Batra, Henrik Käll och Joacim Sjöberg. Antalet anställda i koncernen är cirka 400.

Castellums fastigheter

Fastigheterna som Castellum äger har ett värde som uppgår till cirka 176 miljarder kronor. Det utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en total uthyrningsbar yta på 6 333 tkvm. Fastigheterna finns bland annat i Stockholm, Borås, Göteborg, Helsingborg, Helsingfors, Jönköping, Köpenhamn, Linköping, Lund, Malmö, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro.

Entra

Castellum kontrollerar tillsammans med Danske Bank A/S (familjen Mærsk McKinney Uggla) även det norska fastighetsföretaget Entra ASA. Danske Bank kontrollerar 35,68% av kapital och röster medan Castellum äger 33,33%. . Bolaget äger fastigheter med en yta på sammanlagt 1,5 miljoner kvadratmeter i framförallt Oslo, Bergen, Trondheim och Stavanger.

Styrelsen i Entra består av Siri Hatlen (ordf), Kjell Bjordal, Widar Salbuvik, Hege Toft Karlsen och Camilla AC Tepfers samt två representanter för de anställda, Marit Rasmussen och Erling Nedkvitne. VD är Sonja Horn. Antalet anställda i Entra är cirka 190.

Sagax

I fastighetsbolaget AB Sagax var Arnhult år 2013 näst störste aktieägare med 16,6% av rösterna och 14,9% av kapitalet. Störste ägare var David Mindus med 24,7% av rösterna och 21,9% av kapitalet. Familjen Salén var tredje största ägare med 11,2% resp. 9,9%.

När det gäller Sagax AB är Rutger Arnhult idag fortfarande den näst störste aktieägaren med 11,92% av rösterna och 6,62% av kapitalet. David Mindus är störste ägare och Staffan Salén tredje största ägare. Sagax har cirka 70 anställda.

Sagax äger främst lager- och industrifastigheter. Dessa finns bland annat i Stockholm, Helsingfors, Rotterdam, Paris och Barcelona. Styrelsen i bolaget består av Staffan Salén (ordf), David Mindus, Filip Engelbert, Johan Cederlund, Johan Thorell och Ulrika Werdelin.

Läs mer:

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.