Fastighetsmagnaterna – familjen Rosén

Byggnadsfirman Ernst Rosén bildades 1952 av Ernst Rosén. Företaget var sedan en stor byggare i Göteborg under hela tiden fram till slutet på 1970-talet. De byggde en mängd bostadsfastigheter med olika former av statligt stöd inom det så kallade miljonprogrammet. Det var detta som gjorde bolaget till en av de största fastighetsägarna i Göteborg. Därefter avvecklades byggverksamheten och företaget blev en fastighetsägare och -förvaltare.

År 1975 blev företaget ett aktiebolag, Ernst Rosén AB. 1984 blev sonen Benny Rosén VD i företaget.

1989 köpte företaget dock in ett byggföretag, Flodén Byggnads AB och började bygga i egen regi igen. Flodén ägde också fastigheter i Alingsås och Lerum. Samma år bildades ett nytt moderbolag i koncernen, Ernst Rosén Förvaltnings AB. Ett år senare köptes Nääs fabriker och 1994 blev Reine Rosén, son till Benny Rosén, VD i företaget.

År 1996 köptes Aranäs i Kungsbacka i samarbete med Ivar Kjellberg AB. År 2021 blev Johan Rosén koncernchef och VD i Ernst Rosén Förvaltnings AB.

Ernst Rosén

Moderbolaget heter Ernst Rosén Förvaltning AB men all verksamhet finns i Ernst Rosén AB med dess dotterbolag. Bland dotterbolagen märks Flodéns Byggnadspartners AB (61%) med sitt dotterbolag Flodéns Byggnads AB och Ernst Rosén Fastighets AB med dotterbolag som äger golfbanor, hotellverksamheter med mera. Dessutom Nääs Fabriker AB, Ernst Rosén Värdepapper AB som äger flera golfbaneföretag och en mängd fastighetsägande handelsbolag.

Johan Rosén

Företaget ägs av familjen Rosén och i styrelsen för Ernst Rosén Förvaltning AB sitter Reine Rosén (ordf) och hans söner Johan Rosén (VD) och Per Rosén. I styrelsen för Ernst Rosén AB sitter Reine Rosén (ordf), Johan Rosén (vice VD, Per Rosén, Kamilla Rådberg, Per Magnus Helgesson och Lars Thunberg. VD är Linda Pettersson.

Företaget äger fastigheter till ett värde av 3,6 miljarder SEK och förvaltar 3 200 bostäder. Den totala uthyrningsbara ytan är cirka 332 000 kvadratmeter.

Aranäs AB

Aranäs i Kungsbacka köptes år 1996 av Ivar Kjellberg AB och Ernst Rosén AB. De äger 50% var i bolaget vars nuvarande moderbolag grundades 2015 och heter Aranäs AB. Vid köpte var det ett kommnaditbolag, Aranäs KB, som idag är dotterbolag till Aranäs AB. Aranäs AB består som de flesta fastighetsföretag av en lång rad dotterbolag som äger fastigheterna.

Bolaget ägde fastigheter till ett värde av 7,2 miljarder i slutet av år 2021. De innehar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Totalt har de cirka 2 700 lägenheter. Totalt uthyrbar yta är 242 000 kvadratmeter

I styrelsen för företaget sitter Lars Söderlund (ordf), Johan Rosén, Nenne Pettersson (VD), Reine Rosén, Anders Sundberg, Angelica Kjellberg, Johan Eriksson med Håkan Jarkvist som suppleant.

Örgryte Bostads AB

Örgryte Bostads AB ägs av Stena Fastigheter AB, Källfelt Byggnads AB, Ernst Rosén AB, Marolo Fastigheter AB och Walter Lundborg Byggnads AB med 20% var. Bolaget äger fastigheter med drygt 400 lägenheter.

I styrelsen för Örgryte Bostads AB sitter Bengt Gustafsson (ordf), Margareta Olofsson, Agneta Kores, Peter Boström, Per Rosén och Tim Lundborg med Jitka Lundborg, Gunilla Wiberg, Carl-Magnus Källfelt, Johan Rosén och Jacob Hallberg som suppleanter.

Övrigt

Ernst Rosén AB äger också en andel i Cliens Holding AB, moderbolag till Cliens Kapitalförvaltning AB. Det är ett fondförvaltningbolag. dessutom äger bolaget del i CO: Nordic AB.

Läs mer:

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.