Fastighetsmagnaterna – familjen Rosén

Byggnadsfirman Ernst Rosén bildades 1952 av Ernst Rosén. Företaget var sedan en stor byggare i Göteborg under hela tiden fram till slutet på 1970-talet. De byggde en mängd bostadsfastigheter med olika former av statligt stöd inom det så kallade miljonprogrammet. Läs mer…

Fastighetsmagnaterna – Kjellberg

Ivar J. Kjellberg var en byggnadssnickare från Sandhem som 1932 grundade ett byggbolag i Göteborg. År 1965 blev företaget ett aktiebolag, Ivar Kjellberg Byggnads AB som sen 1996 Ivar Kjellberg Fastighets AB. Läs mer…