Fastighetsmagnaterna – Kjellberg

Ivar J. Kjellberg var en byggnadssnickare från Sandhem som 1932 grundade ett byggbolag i Göteborg. År 1965 blev företaget ett aktiebolag, Ivar Kjellberg Byggnads AB som sen 1996 Ivar Kjellberg Fastighets AB. Byggnadsverksamheten bröts ut som ett separat bolag som fick namnet Ivar Kjellbergs Byggnads AB. 1985 bildades ett nytt moderbolag Ivar Kjellberg AB.

Efter Ivar Kjellberg tog sonen Hans Kjellberg över som VD i företaget i början av 1970-talet. Han ersattes år 2017 av dottern Angelica Kjellberg men fortsatte som styrelseordförande

År 1996 köptes Aranäs AB i Kungsbacka tillsammans med Ernst Rosén AB.

Ivar Kjellberg AB
Angelica Kjellberg

Ivar Kjellberg AB är moderbolaget i en fastighetskoncern bestående av en lång rad fastighetsbolag samt ett byggbolag. Några av bolagen är Ivar Kjellberg Byggnads AB, Ivar Kjellberg Fastighets AB, Ivar Kjellberg Projekt AB och Ivar Kjellberg Kungsbacka AB. Totalt har företaget 1 400 lägenheter i Göteborg. Totalt uthyrbar yta är 103 000 kvadratmeter. I slutet av 2021 var det totala fastighetsvärdet nästan 3 miljarder.

Bolaget är motsatsen till ett spekulationsföretag. De behåller fastigheter under lång tid och fastighetsvärdet är inte det viktigaste.

Idag ägs företaget av Hans Kjellberg och hans döttrar Angelica Kjellberg och Jessica Frohagen. I styrelsen för Ivar Kjellberg AB sitter Angelica Kjellberg (VD), Hans Kjellberg, Jessica Frohagen, Håkan Jarkvist (ordf) och Anders Sundberg. Angelica Kjellberg är styrelseordförande i Ivar Kjellberg Fastighets AB och Jessica Frohagen styrelseledamot. Suppleant i styrelsen är Dag Bergäng och VD är Mikael Jansson.

Aranäs AB

Aranäs i Kungsbacka köptes år 1996 av Ivar Kjellberg AB och Ernst Rosén AB. De äger 50% var i bolaget vars nuvarande moderbolag grundades 2015 och heter Aranäs AB. Vid köpte var det ett kommnaditbolag, Aranäs KB, som idag är dotterbolag till Aranäs AB. Aranäs AB består som de flesta fastighetsföretag av en lång rad dotterbolag som äger fastigheterna.

Bolaget ägde fastigheter till ett värde av 7,2 miljarder i slutet av år 2021. De innehar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Totalt har de cirka 2 700 lägenheter. Totalt uthyrbar yta är 242 000 kvadratmeter

I styrelsen för företaget sitter Lars Söderlund (ordf), Johan Rosén, Nenne Pettersson (VD), Reine Rosén, Anders Sundberg, Angelica Kjellberg, Johan Eriksson med Håkan Jarkvist som suppleant.

Läs mer:

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.