De 15 familjerna enligt koncentrationsutredningen

Koncentrationsutredningen var en statlig utredning var resultat publicerades 1968 i att antal rapporter. Utredningen kartlade 4 viktiga bankgrupper och 14 finansfamiljer. Däremot underlät de att kartlägga direktörsledda företag förutom två av bankgrupperna. rapporten gäller ägande år 1963 och antalet anställda år 1960.

I själva verket var två av bankgrupperna kontrollerade av finansfamiljer så i verkligheten presenterade utredningen 16 finansfamiljer och två finansgrupper. De två finansfamiljerna som också var bankgrupper var familjerna Wallenberg med Stockholms Enskilda Bank respektive familjen Roos med Skånska Banken. I senare tiders sammanställningar där Koncentrationsutredningen presenteras tas aldrig familjen Roos med, vilket nog beror på att människor aldrig läser själva utredningen utan bara tabellen där 15 familjer och två finansgrupper är med. Familjen Roos saknas i sammanställningen.

Tre av finansfamiljerna, Wehtje, Dunker och Mark/Carlander var dessutom inaktuella redan när rapporterna publicerades 1968. Deras ägargrupper hade förvandlats till ägargrupper utan kontrollerande ägarfamiljer, dvs i praktiken direktörsledda ägargrupper och kallades senare i olika publikationer Euroc-Skånska Cementgjuteriet, Dunkerfonderna och Asken

I sammanräkningen som utredningen gjorde uteslöts också de anställda i själva bankerna.

De familjer och ägargrupper som Koncentrationsutredningen redovisade:

Finansfamilj/finansgrupp, antal anställda i Sverige 1960 i helt eller delvis kontrollerade företag

Wallenberg, 150 900 (Stockholms Enskilda Bank hade få anställda så det förändrar inte mycket)
Industrivärden, 61 800 (plus 4 163 i Svenska Handelsbanken)
Custos/Säfveån, 60 800 (plus 3 629 i Skandinaviska Banken)
Wehtje, 23 900
Ax:son Johnson, 20 900
Klingspor/Stenbeck, 18 300
Mark/Carlander, 18 100
Broström, 16 800
Bonnier, 14 600
Kockum, 8 400
Dunker, 7 800
Ericsson, 7 700
Åhlén, 6 200
Kempe, 5 900
Söderberg, 4 100
Bergengren, 3 900
Edstrand, 2 100
Roos, 1 100 (cirka 1 500 om banken räknas)

Finansfamiljer som Koncentrationsutredningen utelämnade eller förbisåg med över 2 000 anställda. De flesta av dem var rena familjeföretag men några var företag och företagsgrupper kontrollerade av företagsledningarna. Gränges ägde också en mängd aktier i olika börsnoterade företag.

Finansfamilj/finansgrupp, antal anställda i Sverige 1960 i helt eller delvis kontrollerade företag

Sachs, 9 675
Gilius, 7 840 (Götaverken)
Gränges, 7 693
SLT, 7 375
Husqvarna, 5 077
von Kantzow, 4 030 (Bultfabriks)
Ameln, 3 752 (Jungner, Abba-Fyrtornet)
Trygger, 3 364 (Iggesund)
Malmros, 3 334 (Trelleborgs Ångfartyg, Munksjö,1964)
Högberg, 3 321 (Rederi Svea)
Cardo, 3 292 (Sv. Sockerfabriks)
Nyman, 3 252 (Nymanbolagen)
Diös, 2 839
Skandia, 2 316
Carlsson, 2 129 (Transatlantic)
Eiserman, 2 112 (Sverige För. Trikåfabriker)
Salén, 2 027 (Rederi AB Jamaica)

De 15 familjerna borde alltså som det ser ut ha omfattat familjen Sachs istället för familjen Edstrand.

Familjen Wallenbergs företag hade omkring 100 000 anställda utomlands år 1964. Även familjen Mark/Carlanders företag (SKF 37 500) hade många anställda utomlands. En del av Custos (totalt cirka 2 000) och Industrivärdens företag (cirka 30 000) liksom ett av Klingspor-Stenbecka företag (ungefär 1 000) hade också många anställda utomlands. Gränges hade cirka 4 000 anställda utomlands år 1964. Familjerna Malmros, Roos och Edstrand kan dessutom betraktas som samverkande med banken i centrum

En lista med alla större ägargrupper 1963 skulle alltså egentligen se ut så här om anställda i utlandet också räknades.

Finansfamilj/finansgrupp, antal anställda i Sverige 1960 i helt eller delvis kontrollerade företag

Wallenberg, 251 000
Industrivärden, 96 000
Custos/Säfveån, 67 000
Mark/Carlander, 56 000
Wehtje, 24 000
Ax:son Johnson, 21 000
Klingspor/Stenbeck, 20 000
Broström, 17 000
Bonnier, 15 000
Gränges, 12 000
Sachs, 10 000
Kockum, 9 000
Dunker, 8 000
Ericsson, 8 000
Gilius, 8 000
SLT, 8 000
Skånska Banken, 7 000 (Malmros, Roos & Edstrand)
Åhlén, 6 000
Kempe, 6 000
Husqvarna, 5 000
Söderberg, 4 000
Bergengren, 4 000

Det ger 16 familjer/familjegrupper om familjerna kring Skånska Banken räknas som en grupp. Dessutom två direktörskontrollerade finansgrupper och fyra direktörskontrollerade företag. Bara några år senare fanns det ytterligare tre direktörskontrollerade finansgrupper och tre finansfamiljer mindre.

De 15 familjerna skulle enligt denna lista vara (Dunker går bort då han dog redan 1963), Wallenberg, Mark/Carlander, Wehtje, Ax:son Johnson, Klingspor/Stenbeck, Broström, Bonnier, Sachs, Kockum, Dunker, Ericsson, Roos/Malmros/Edstrand, Åhlén, Kempe, Söderberg och Bergengren.

C.H. Hermansson gjorde vid ungefär samma tid som Koncentrationsutredningen genomfördes en rapport och analys av storfinansen. Han kallade sin bok Monopol och storfinans – de 15 familjerna. Han utgick i sin undersökning från styrelseposter och redovisar i sin bok två olika listor på finansfamiljer. Den mest citerade och spridda versionen kommer från en illustration i boken. De 15 familjerna enligt den listan är Wallenberg, Söderberg, Bonnier, Broström, Ax:son Johnson, Wehtje, Dunker, Klingspor, Kempe, Jeansson, Åselius, Schwartz, Jacobsson, Hammarskjöld och Throne-Holst.

Den andra listan omfattar 19 familjer, Wallenberg, Söderberg, Wehtje, Ax:son Johnson, Bonnier, Sachs, Kempe, Åhlén, Klingspor/Stenbeck, Throne-Holst, Jacobsson, Schwartz, Jeansson, Roos, Dunker, Hammarskjöld, Broström, Mark/Carlander och Wenner-Gren. Sannolikt har denna lista tillkommit i den form jag tagit del av i de reviderade upplagorna av Hermanssons bok.

Finansfamiljer, Koncentrationsutr., min lista, Hermansson2, Hermansson1,

Wallenberg, Wallenberg, Wallenberg, Wallenberg
Wehtje, Wehtje, Wehtje, Wehtje
Ax:son Johnson, Ax:son Johnson, Ax:son Johnson, Ax:son Johnson
Klingspor/Stenbeck, Klingspor/Stenbeck, Klingspor/Stenbeck, Klingspor
Mark/Carlander, Mark/Carlander, Mark/Carlander, –
Broström, Broström, Broström, Broström
Bonnier, Bonnier, Bonnier, Bonnier
Kockum, Kockum, -, –
Dunker, Dunker, -, Dunker
Ericsson, Ericsson, -, –
Åhlén, Åhlén, Åhlén, –
Kempe, Kempe, Kempe, Kempe
Söderberg, Söderberg, Söderberg, Söderberg
Bergengren, Bergengren, -, –
Edstrand, se nedan, -, –
Roos, Roos/Edstrand/Malmros, Roos, –
-, Sachs, Sachs, –
-, -, Jeansson, Jeansson
-, -, Jacobsson, Jacobsson
-, -, Schwartz, Schwartz
-, -, Hammarskjöld, Hammarskjöld
-, -, Throne-Holst, Throne-Holst
-, -, Wenner-Gren, –
-, -, -, Åselius

Källor:

  • Koncentrationsutredningen SOU 1968:3, SOU 1968:7
  • C.H. Hermansson, Monopol & Storfinans – de 15 familjerna, 3:e upplagan, 1971

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.