Koncentrationsutredningen – Söderberg

Släkten har definierats som ättlingar till Olof Söderberg (t 1931) samt dessas makar och makor. Släktens privata nettoförmögenhet uppgår till ca 95 mkr, varav ca två tredjedelar innehas av fem personer. Därjämte finns två större stiftelser – Ragnar Söderbergs stiftelse och Torsten Söderbergs stiftelse – som tillkom år 1960 och kontrolleras av släkten.

Stiftelsernas tillgångar består till helt övervägande del av aktier i Förvaltnings AB Ratos. Med ledning av deklarationskursen för dessa aktier ultimo 1963 kan värdet av stiftelsernas tillgångar uppskattas till ca 15 mkr. Ägargruppen är företrädd i Enskilda Bankens styrelse.

Släkten Söderbergs ägarintressen omfattar främst Förvaltnings AB Ratos och AB Nordiska Armaturfabrikerna (tabell 4: 15). Vidare har släkten p. g. a. giftermål indirekt även betydande intressen i Kopparfors AB. Några förvärv eller försäljningar av betydelse har inte skett sedan 1963. Nämnas bör att generalkonsul Ragnar Söderberg har ett stort antal styrelseuppdrag i andra storföretag, främst inom den Wallenbergska intressesfären.

Koncentrationsutredningen SOU 1968:7

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.