Koncentrationsutredningen – Bonnier

Släkten har definierats som ättlingar till Karl-Otto Bonnier (d. 1941) samt dessas makar och makor. Släktens privata nettoförmögenhet uppgår till ca 130 mkr, varav ca 60 procent innehas av nio personer. Släkten har ett stort antal medlemmar och förmögenhetssplittringen inom släkten är betydande. Några stiftelser av betydelse finns inte. Gruppen är företrädd i Enskilda Bankens styrelse.

Släkten Bonnier har huvudsakligen ägandeintressen i företag, som bedriver förlags- och tryckerirörelse samt tidningsutgivning (tabell 4:9). Under senare år har köpts den andra hälften av aktiekapitalet i AB Nordiska Uppslagsböcker. Fram till mitten av 1940-talet omfattade gruppens ägarintressen nästan enbart företag med ovannämnda slag av verksamhet.

Därefter har emellertid förvärvats intressen i andra företag. I vissa fall är det frågan om en vertikal integration såsom förvärven under 1940- talet av AB Billingsfors-Långed (från Göteborgs Bank) och en minoritetspost i Holmens Bruk. Vertikal integration representerar också den maskintillverkning, som tagits upp av AB Printing Equipment (dotterbolag till Grafoprint).

Av övriga ägarintressen, som tillkommit under efterkrigstiden bör främst nämnas AB Stilmönster, Lindesbergs Industri AB och AB Källe-Regulatorer. I det sistnämnda företaget förvärvade Grafoprint hälften av aktiekapitalet i början av 1963. Den återstående hälften köptes påföljande år. Sedan aktierna i Linjeflyg sålts till SAS består ägargruppens engagemang inom transportsektorn av den rederirörelse, som främst bedrivs av det under 1950-talet startade Lion Ferry AB (dotterbolag till Grafoprint).

Koncentrationsutredningen SOU 1968:7

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Ett svar på “Koncentrationsutredningen – Bonnier”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.