Koncentrationsutredningen – Ericsson

Släkten har definierats som ättlingar till Elof Ericsson (d. 1961) samt dessas makar och makor jämte Elof Ericssons änka. Släktens privata nettoförmögenhet uppgår till ca 10 mkr, varav ca 55 procent innehas av tre personer. Därjämte finns två större stiftelser – Ollie och Elof Ericssons stiftelse för vetenskaplig forskning samt Ollie och Elof Ericssons stiftelse för välgörande ändamål – som kontrolleras av släkten.

Stiftelserna tillkom 1959 och deras tillgångar består till helt övervägande del av aktier i Facit AB (tidigare AB Åtvidabergs Industrier). Med ledning av deklarationskursen för Facit-aktier ultimo 1963 kan värdet av stiftelsernas tillgångar uppskattas till ca 10 mkr. Det finns två aktieserier i Facit, varav aktierna med 10 gånger högre rösträtt till övervägande del innehas av släkten Ericsson och associerade stiftelser. Ägargruppen är företrädd i Skånska Bankens styrelse.

Som framgår av tabell 4: 12 är släkten Ericssons ägarintressen i stort sett koncentrerade till Facit AB och Munksjö AB. År 1966 skedde ett samgående mellan Facit och Addo-koncernen (2 319 anställda år 1964). Betalning skedde med aktier i Facit, varigenom släkten Ericssons andel av röstetalet minskat från 52 till 44 procent samtidigt som en ny stor ägargrupp tillkommit. År 1966 såldes Facits dotterbolag AB Svenska Möbelfabrikerna (numera Bodafors Möbel AB) till det nybildade företaget Bra Bohag AB. Ägandeintressena i Munksjö tillkom under 1940-talet sedan detta företag en lång tid varit bankägt.

Koncentrationsutredningen SOU 1968:7

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Ett svar på “Koncentrationsutredningen – Ericsson”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.