Koncentrationsutredningen – Bergengren

Släkten har definierats som ättlingar till Axel Bergengren (d. 1901) samt dessas makar och makor. Släktens privata nettoförmögenhet uppgår till ca 50 mkr, varav ca 60 procent innehas av tre personer. Det bör emellertid understrykas att släktdefinitionen är diskutabel, eftersom det förefaller finnas två släktgrenar, vars ekonomiska intressen är tämligen klart skilda från varandra.

Den ena grenen har ägarintressen i textilindustrin (Borås Wäfveri och därmed associerade företag) medan den andra grenen har större ägarintressen i endast några mindre företag samtidigt som denna grens förmögenhetsinnehav är starkt koncentrerad till några få personer. Från inflytandesynpunkt kan det därför vara riktigare att utgå från två ägargrupper.

Släkten Bergengren är inte direkt företrädd i någon bankstyrelse. Huvuddelen av gruppens ägarintressen finns i textilföretag (tabell 4: 16). I Borås Wäfveri har även Industrivärden en stor aktiepost. Av förändringar under senare år kan nämnas att Kilsunds och Yllekoncernens tillverkningar övertagits av det nya företaget Saxylle-Kilsund AB och att Mölnlycke-Tuppen AB förvärvats av Gamlestaden. Vidare har Mineberg upplösts och delats mellan Papyrus och Stockholms Superfosfat (Fosfatbolaget).

Koncentrationsutredningen 1968:7

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.