Koncentrationsutredningen – Klingspor och Stenbeck

Sedan lång tid tillbaka har de båda släkterna haft ett intimt samarbete. Släkten Klingspor har definierats som ättlingar till Carl Klingspor (f. 1911) samt dessas makar och makor. Släkten Stenbeck har definierats som Hugo Stenbeck sr jämte maka samt dessas ättlingar.

De båda släkternas sammanlagda privata nettoförmögenhet uppgår till ca 45 mkr. Härav tillhör 35 mkr. släkten Klingspor där fem personer innehar ca 65 procent av nämnda belopp. Släkten Stenbeck innehar övriga 10 mkr, varav tre personer äger ca 90 procent. Gruppen är inte direkt företrädd i någon bankstyrelse.

Som framgår av tabell 4: 6 är gruppens ägarintressen koncentrerade till järn- och stålindustri samt skogsindustri. Till de äldsta ägarintressena i större företag hör de, som innehas i investmentbolaget Kinnevik, Korsnäs-Marma, Halmstads Jernverk och Ställbergs Grufve AB.

I Sandvikens Jernverk blev Kinnevik direkt och indirekt genom Korsnäs-Marma den största aktieägaren i slutet av 1950-talet. Sandviken förvärvade i slutet av 1950-talet See Fabriks AB. Korsnäs förvärvade under 1950-talet Gävle Varv och i början av 1960-talet Marma-Långrörs AB.

Den enda större förändring, som inträffat sedan halvårsskiftet 1963, är att ett majoritetsintresse förvärvats i AB Amerikanska Motor Importen (ca 650 anställda år 1964). Både Korsnäs och Sandviken är kunder till Svenska Handelsbanken.

Koncentrationsutredningen SOU 1968:7

Observera att antalet anställda bara inkluderar anställda i Sverige.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.