Koncentrationsutredningen – Dunkergruppen

Henry Dunker (d. 1962) testamenterade större delen av sin förmögenhet till två fonder – Henry och Gerda Dunkers donationsfond nr 1 och 2. Förmögenheten fördelades i proportionerna 1/5-4/5 mellan de båda fonderna. År 1953 skänkte Dunker till en nybildad stiftelse, Henry och Gerda Dunkers stiftelse, 60 % av aktierna i Henry Dunkers Förvaltnings AB.

Donationsfond 1 förvaltas av Hälsingborgs stad och avkastningen ska användas bl. a. för Hälsingborgs stad »gagneliga ändamål». Fondens tillgångar består av mindre aktieposter i olika börsnoterade företag samt ett fastighetsbolag. Från kontrollsynpunkt saknar fond nr 1 all betydelse. Värdet av fondens tillgångar år 1967 kan uppskattas till ca 6 mkr.

Stiftelsens tillgångar består främst av en fastighet och av ett majoritetsintresse (60 procent) i Henry Dunkers Förvaltnings AB – dvs. det företag som nu är koncerntopp för Hälsingborgs Gummifabriks AB Tretorn och Trelleborgs Gummifabriks AB. Donationsfond nr 2 innehar resterande 40 procent i Henry Dunkers Förvaltnings AB, drygt fyra femtedelar av aktierna i Förvaltnings AB H. D. samt vissa andra mindre aktieposter. Stiftelsen och fonden har samma styrelse. I testamentet föreskrevs vilka personer, som skulle vara medlemmar av styrelsen när fond nr 2 bildades. Därefter är styrelsen självförnyande, dvs. nya medlemmar utses av styrelsen själv.

För närvarande har stiftelsens och fond nr 2:s styrelse sex medlemmar, nämligen borgmästare L. G. Olsson, direktör Åke Stålbrandt (VD i Trelleborgs Gummifabrik Tretorn och Henry Dunkers Förvaltnings AB), direktör Hädar Hallström (ordförande i Tretorn och Trelleborgs Gummifabrik), bankdirektör Arne Belfrage, direktör Ernst Herslow (VD i Svenska Sockerfabriks AB och Investment AB Öresund) samt skeppsredare Stig Gorthon (VD i Gorthon-rederierna). Stiftelsens och fondens revisorer utses av Hälsingborgs stad.

Avkastningen från donationsfond nr 2 ska successivt övergå till Hälsingborgs stad för bidrag till diverse allmännyttiga ändamål. Avkastningen från stiftelsen ska användas för att bekosta det sjukhem som enligt stiftelseurkunden ska inredas i den av stiftelsen ägda fastigheten.

Den från kontrollsynpunkt relevanta ägargruppen är således stiftelsen och donationsfond nr 2. Stiftelsen och fonden är tämligen unika i den meningen att de kontrollerar en företagsgrupp men är i sin tur inte kontrollerade av någon bestämd intressegrupp. Värdet av stiftelsens tillgångar år 1967 kan uppskattas till ca 10 mkr medan värdet av fondens tillgångar samma år kan uppskattas till ca 45 mkr.

Det bör dock observeras att aktierna i Henry Dunkers Förvaltnings AB p. g. a. ägandeförhållandena numera inte åsätts någon deklarationskurs. Ägargruppens intressen är starkt koncentrerade till företag inom gummiindustrin (tabell 4: 11). Sedan ett par år ingår alla företagen utom Förvaltnings AB H.D. formellt i en enda koncern med Henry Dunkers Förvaltnings AB som koncerntopp.

Koncentrationsutredningen SOU 1968:7

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.