Koncentrationsutredningen – Kempe

Släkten har definierats som ättlingar till J. C. Kempe (f 1872) samt dessas makar och makor. Släktens privata nettoförmögenhet uppgår till ca 65 mkr, varav ca två tredjedelar innehas av fyra personer. Formellt sett är släktdefinitionen mycket vid. Den förefaller dock vara rimlig med hänsyn tagen till förmögenhetsfördelningen inom släkten och ägarstrukturen i Mo och Domsjö AB.

Vid sidan av dessa privata förmögenheter finns två större stiftelser – stiftelsen J. C. Kempes Minne och stiftelsen Seth M. Kempes Minne – som tillkom år 1936 resp. 1941 och kontrolleras av släkten Kempe. De båda stiftelserna har samma styrelse, vilken består av doktor Ragnar Kempe, direktör Stig Kempe samt överste Curt Kempff. Stiftelsernas tillgångar består till helt övervägande del av aktier i Mo och Domsjö. Med ledning av deklarationskursen för dessa aktier ultimo 1963 kan värdet av stiftelsernas tillgångar uppskattas till ca 70 mkr. Det bör observeras att aktiekurserna för Mo och Domsjö och andra skogsföretag sjunkit kraftigt sedan 1963.

Det finns tre aktieserier i Mo och Domsjö, varav aktierna med 10 gånger högre rösträtt till övervägande del innehas eller kontrolleras av släkten Kempe. Ägargruppen är inte direkt företrädd i någon bankstyrelse.

Den helt övervägande delen av släkten Kempes ägarintressen finns i Mo och Domsjö (tabell 4: 14). I början av 1960-talet avyttrades vissa delar av bolaget till Norrlands Skogsägares Cellulosa AB. Investmentföretaget Sanna tillkom 1961 genom ombildning av ett äldre bolag. Under senare år har Mo och Domsjö förvärvat Bure AB (420 anställda år 1964), Svenska Oljeslageri AB (365 anställda år 1964) från RederiSvea samt huvuddelen av Forss AB:s skogstillgångar.

Koncentrationsutredningen SOU 1968:7
Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

2 svar på ”Koncentrationsutredningen – Kempe”

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.