Koncentrationsutredningen – Åhlén

Släkten Åhlén har definierats som ättlingar till J. P. Åhlén (d. 1939) samt dessas makar och makor. Släktens privata nettoförmögenhet uppgår till ca 80 mkr, varav ca 70 procent innehas av fyra personer. Därjämte finns en större stiftelse, Åhlén-stiftelsen, som tillkom 1954 och kontrolleras av styrelsen för Åhlén & Holm AB.

Stiftelsens tillgångar består till helt övervägande del av aktier i Åhlén & Holm. Med ledning av deklarationskursen för dessa aktier ultimo 1963 kan värdet av stiftelsens tillgångar uppskattas till ca 25 mkr. Det finns två aktieserier i Åhlén & Holm, varav aktierna med 10 gånger högre rösträtt till övervägande del innehas av släkten Åhlén samt stiftelsen. Ägargruppen är företrädd i Svenska Handelsbankens styrelse.

Såsom framgår av tabell 4: 13 är släkten Åhléns ägarintressen nästan helt koncentrerade till Åhlén & Holm. Är 1965 förvärvade detta företag Herm. Meeths AB (690 anställda år 1964), vilket är det enda förvärvet av betydelse under företagets historia. Yllekoncernens och Kilsunds tillverkningar övertogs 1966 av ett nytt företag med namnet Saxylle-Kilsund AB.

I samband med Åhlén & Holm bör också nämnas den på initiativ av Åhléns bildade Stiftelsen Aktietjänst med Koncentra-fonderna. Åhlén & Holm uppbär stiftelsens inkomster (främst provisioner) från andelsförsäljningen och svarar i gengäld för stiftelsens förvaltningskostnader. Företaget utgör därför en slags ekonomisk garant för stiftelsens verksamhet.

Koncentrationsutredningen SOU 1968:7

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.