Koncentrationsutredningen – Ax:son Johnson

Släkten har definierats som ättlingar till Axel Ax:son Johnson (d. 1958) samt dessas makar och makor jämte Axel Ax:son Johnsons änka (d. 1966). Tillgångarna i Axel Ax:son Johnsons stärbhus har medräknats i ägargruppens tillgångar. Släktens privata nettoförmögenhet uppgår till ca 80 mkr. varav ca två tredjedelar innehas av två personer.

Därjämte finns två stiftelser – Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål samt den avsevärt mindre Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse – som kontrolleras av ägargruppen. Den förstnämnda stiftelsen tillkom 1947 och erhöll 1958 genom testamente inemot hälften av framlidne Axel Ax:son Johnsons aktieinnehav i Rederi AB Nordstjernan. Stiftelsens styrelse består av bröderna Axel och Bo Ax:son Johnson samt justitierådet Jochum Sjöwall. Med ledning av deklarationskursen för Nordstjernans aktier ultimo 1963 kan värdet av stiftelsernas tillgångar uppskattas till ca 25 mkr.

Det bör observeras att inget av de företag, vari ägargruppen har majoritetsintresse, är börsnoterat. Gruppen är sedan länge företrädd i Enskilda Bankens styrelse. Som framgår av tabell 4:5 är släkten Ax:son Johnsons ägandeintressen starkt koncentrerade till företag, vari samtliga aktier kontrolleras. Företagen är verksamma inom ett betydande antal branscher.

Storleksmässigt dominerar Nordstjernan-koncernen. Under 1940-talet förvärvades Motala Verkstad och Lindholmens Varv av Nordstjernan. Efter halvårsskiftet 1963 har koncernen förvärvat AB Svenska Maskinverken (593 anställda år 1964) från Enskilda Banken samt Björneborgs Jernverks AB (693 anställda år 1964) från Kohlswa Jernverks AB.

Koncentrationsutredningen SOU 1968:3

Observera att antalet anställda bara omfattar antalet anställda i Sverige.

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.