Koncentrationsutredningen – Wehtje

Släkten har definierats som ättlingar till Ernst Wehtje (d. 1936) samt dessas makar och makor. Ägargruppens privata nettoförmögenhet uppgår till ca 100 mkr, varav ca 65 procent innehas av elva personer. Släktens förmögenhet är således relativt starkt splittrad men trots detta är olika släktmedlemmars större aktieinnehav koncentrerade till i stort sett samma grupp av företag (se nedan). Några stiftelser av betydelse finns inte. Gruppen har tidigare under lång tid varit företrädd i Skandinaviska Bankens styrelse.

Tagna tillsammans representerar de företag (tabell 4:4), vari släkten Wehtje har större ägarintressen, en långtgående vertikal integration inom byggnads- och byggnadsmaterialsektorn. Denna integration diskuteras närmare i koncentrationsutredningens undersökning av industrin.

I Tarkett fanns dock 1963 en fullständig ägarmässig dominans för en av släktgrenarna, vilket gör att företaget sannolikt bör ses för sig. Detta framgår också av utvecklingen efter 1963. Custos förvärvade nämligen 1964 (via Företagsfinans) aktiemajoriteten i Tarkett och sedan 1966 noteras aktierna på fondhandlarelistan.

Övriga majoritetsägda företag fördes däremot samman 1964 genom att göras till dotterbolag till det nybildade bolaget Industri AB Sydsten. Ytterligare en sammanslagning genomförs 1967 genom samgåendet mellan Iföverken och Skånska Cement.

Betydande förändringar i gruppens ägandeintressen har efter halvårsskiftet 1963 även skett genom förvärv och avyttringar. År 1964 såldes Rörstrands Porslinsfabrik till Uppsala Ekeby och i utbyte erhöll Iföverken ett 25- procentigt minoritetsintresse i det senare fö-retaget. Samma år förvärvade Skånska Cement aktiemajoriteten i bl. a. Vibro-Verken (580 anställda år 1964), som tillverkar maskiner för byggnadsindustrin, och i Göteborgs Sand AB (159 anställda år 1964). Vidare är Ölands Cement numera helägt av Skånska Cement.

Skånska Cementgjuteriet har gjort flera förvärv, varav det mest betydande är förvärvet år 1967 av byggnadsfirman Ohlsson & Skarne AB (986 anställda år 1964).

Koncentrationsutredningen SOU 1968:3

Intressant?
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Ett svar på “Koncentrationsutredningen – Wehtje”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.