Den svenska skogen – AB Statens Skogsindustrier

Under 1930-talets depression fick domänstyrelsen (Domänverket) bemyndigande att köpa in och återuppta upp driften vid ett flertal sågverk för att därigenom främja sysselsättningen.

1932 övertog verket slipersfaktoriet vid Piteå, Lövholmens såg och senare tillkom bl. a. Sandviks sågverk på Seskarö och två sågverk i Nederkalix. 1935 började domänverket diskussioner med Kalix Träindustri AB om ett statligt övertagande.

Dessa resulterade i att Domänverket två år senare övertog Karlsborgsverken, som bl a inkluderade Kalixanläggningen och sågverken vid Lövholmen, Sandvik och Båtskärsnäs, en nyuppförd såg och en sulfatfabrik i Karlsborg och senare också en träullsfabrik i Horndal och ett trädestillationsverk i Piteå.

AB Statens Skogsindustrier etablerades 1941 för att överta sågverk och andra industrienheter från Domänverket. 1942 övertog de sågverk och andra industrienheter från Domänverket.

Fram till 1957 var AB Statens Skogsindustrier (ASSI) ett dotterbolag till Domänverket. Därefter var det ägt av staten direkt.

Övertagna sågar och fabriker

Domänverket övertog Laxå sågverk, Horndals sågverk, Skinnskattebergs sågverk och Valåsens sågverk utanför Karlskoga. Valåsens sågverk övertogs 1928 från Willingsberg AB tillsammans med en del andra verksamheter. Även Laxå sågverk övertogs vid samma tid från Laxå Bruks AB. Bägge dessa bolag hade tidigare ägts av Wargöns AB. De andra sågverken övertogs kring 1930.

Seskarö såg återstartades 1930 av Domänverket och Karlsborgsverken övertogs 1937. Lövholmens såg vid Piteå var en annan av de sågar som övertogs. De övertogs alla av ASSI när det bildades.

Åren 1959-62 byggdes det även en massafabrik och ett pappersbruk vid Lövholmen utanför Piteå.. En annan verksamhet som övertogs av ASSI var Karlsborgsverken med sågverk, massafabrik och pappersbruk. Dessutom övertogs sågverket på Seskarö.

Nedläggning hotade 1938 för Sandviks Sågverk AB men situationen löstes i stället genom att ett legoavtal tecknades med AB Statens Skogsindustrier (ASSI). År 1944 såldes sågverket till konkurrenten Holmsunds AB, som fortsatte att såga för ASSI:s räkning, kanske ända fram till1962.

Styrelsen i AB Statens Skogsindustrier AB bestod år 1974 av Carl-Henrik Nordlander (ordf.), Per Sköld (v.ordf.), Sigvard Bahrke (VD), Sven Edström, Manne Johansson, Sven Johansson, Folke Rydbo, Arne Sjöberg och Göran Wiklund. Antalet anställda var 3 800.

AssiDomän AB

År 1994 sammanfördes ASSI, Domän AB och NCB AB i nya AssiDomän AB som börsnoterades. Statens aktieinnehav i detta bolag uppgick till 50,2 %. År 1999 bytte staten delar av sitt kvarvarande aktieinnehav i AssiDomän AB mot samtliga aktier i Sveaskog AB som bildades samma år. Fabrikerna såldes till andra företag förutom några sågverk som behölls i dotterbolaget AssiDomän Timber AB. Skogen behölls i Sveaskog AB som är Sveriges enskilt största skogsägare och statligt ägt.

Setra Group

2003 bildades Setra Group genom ett samgående mellan skogsägarföreningen Mellanskogs och LRFs sågverksbolag Mindab (Mellanskog Industri AB) och Sveaskogs sågverksbolag Assi Domän Timber. LRF sålde sitt 22-procentiga aktieinnehav till Mellanskog under 2011. Setra ägs till 50 procent av Sveaskog Förvaltnings AB och 49,5 procent av Mellanskog. Övriga aktieägare står för en halv procent.

Sågverken i Seskarö, Horndal och Skinnskatteberg hamande på så sätt i Setra Trävaror AB, ett dotterbolag till Setra Group AB. Seskarö sågverk lades ner 2008 och Horndals sågverk lades ner 2012. Skinnskattebergs sågverk drivs fortfarande av Setra Trävaror AB. Sågverket har drygt 70 anställda.

Privatisering

Lövholmens sågverk såldes till Stenvalls Trä AB år 2010. 2015 köpte Stenvalls Trä sågen på Seskarö och 2020 öppnade de verksamheten igen. Stenvalls Trä har 230 anställda totalt vid sina 4 sågverk.

Sågverket i Valåsen ägs numera av Moelven Valåsen AB, ett dotterbolag till det norska företaget Moelven Industrier ASA. Sågverket har nästan 120 anställda.

Mellan år 1994 och 1999 drevs Dynäs bruk av Assi Domän AB. År 2000 övertogs massafabriken och pappersbruket i Väja (Dynäs) av Mondi Group. Mondi Dynäs AB har drygt 320 anställda.

Lövholmens bruk såldes år 2001 till nederländska Kappa Packaging som 2005 fusionerade med irländska Jefferson Smurfit till Smurfit Kappa Group som driver det än idag. Antalet anställda i bolaget Smurfit Kappa Kraftliner Piteå AB är drygt 530.

Karlsborgsverken köptes för sin del av Billerud-Korsnäs AB år 2001. Detta företag heter sen 2022 heter Billerud AB och driver massafabriken och pappersbruket fortfarande. Företaget har cirka 400 anställda i Karlsborg i Kalix kommun.

Läs mer:

3 svar på ”Den svenska skogen – AB Statens Skogsindustrier”

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.