Den svenska skogen – Bergman, Hummel & Co

David Hummel (1820-92) från Göteborg ägnade sig från 1840-talet åt trävaruaffärer i Nederkalix. Först tillsammans med Ludvig von Betzen från Göteborg i bolaget von Betzen, Hummel & Co och sedan tillsammans med Johan Aug. Bergman Olsson (1827-1889) från Stockholm.

1827 fick Gyljens bolag, bestående av militärer och adelsmän privilegium för masugn i Gyljen. Masugnen stod färdig 1828. 1851 förvärvades delar av Gyljens bruk i Överkalix av Hummel och Bergman och 5 år senare lades järntillverkningen ner. Ett sågverk som sen 1845 funnits vid Antnäs flyttades till Gyljen.

Firman Bergman, Hummel & Co bildades på 1850-talet av Johan A. Bergman-Olsson, en son till honom som troligen hette C.O. Bergman, David Hummel och Johannes Sällström. Fadern till Johan Aug. Bergman-Olsson hette också Johan Bergman Olsson (1800-65). Han var ägare till Björkfors bruk, Kalix.

Sågverk byggdes också vid Yttermorjärv och Karlsborg i Nederkalix (Yttermorjärv ligger numera i Töre). Ytterligare sågverk byggdes vid Jämtösund i Råneå, Bodträskfors i Överluleå (nu Edefors). C.E. Bergman var från 1860 disponent för sågverket i Bodträskfors. I Luleå uppfördes en snickerifabrik.

Båtskärsnäs

1871 blev Bergman, Hummel & Co delägare i sågverket i Båtskärsnäs, Kalix, som hade anlagts 1870 av firman Bergbom, Svanberg & Co. Huvudägare av denna firma var P. A. Svanberg och Carl Bergbom. Johannes Sällström köpte 1892 denna Bergman, Hummel & Co andel i sågverket. Vid samma tid köptes Gellivare AB skogsegendomar längs med Torneå och Kalix älvar.

År 1893 omvandlade verksamheten till ett aktiebolag, AB Båtskärsnäs. Kring år 1900 hade företaget 400 anställda. Styrelsen bestod av P. A. Svanberg, Carl Bergbom, C. E. Kant, Gustaf A. Svanberg och C. Fr. Carlsson i Haparanda. Några år efter år 1900 tycks bolaget ha fusionerats med

Uppdelning av bolaget

År 1874 överlämnade firman sin rörelse till två olika aktiebolag. AB Bodträskfors med säte i Luleå, som övertog Luleå Snickerifabrik och övriga verksamheteer efter Lule älv. Förmodligen var Bergman ägare av detta företag.

AB Bergman, Hummel & Co övertog för sin del verksamheterna längs med Kalix älv. Detta inkluderar Karlsborgs ångsågar, Yttermorjärvs, Gyljens, Rödupps m. fl. vattensågar, stora skogsegendomar i Nederkalix, Överkalix, Korpilombolo, Tärendö, Pajala och Gellivare socknar samt gruvor inom sistnämnda socken. Bergman och Hummel vara huvudägare i detta bolag. Senare inköptes även Nyborgs såg. Hummel flyttade till Stockholm år 1884 och sålde sina aktier i bolaget.

Gyljens såg lades ned 1888. De andra vattensågarna lades ner vid ungefär samma tid. C.O. Bergman flyttade då till Gällivare.

Styrelsen i AB Bergman, Hummel & Co är 1897 bestod av Johan Aug. Bergman-Olsson, C.E. Bergman och Albert Rålamb med J. Sällström, F.A. Bergman, E. Stjernspets, P.A. Liljedahl och Torsten Alm som suppleanter.

William Olsson

Aktiemajoriteten i AB Bergman, Hummel & Co övertogs 1898 av William Olsson. I AB Bodträskfors hade samtidigt K.A Wallenberg och Marcus Wallenberg blivit huvudägare.

År 1900 ägde AB Bergman, Hummel & Co 44 000 ha skog och AB Bodträskfors 43 000 ha.

Med hjälp av lån från Stockholms Enskilda Bank lyckades Olsson år 1902 fusionera AB Bergman, Hummel & Co med de flera av Norrbottens övriga sågverk till Nordiska Trävaru AB. Samma år inköptes även Töre AB från familjen Kempe genom ett byte av aktier med William Olssons ägande i Gideå-Husums AB. Även Töre AB blev sen en del Nordiska Trävaru AB.

Nordiska Trävaru AB

De företag som bildade Nordiska Trävaru AB var Carl Palmgrens Trävaru AB, AB Bergman, Hummel & Co, AB Bodträskfors och Seskarö Trävaru AB (ägde Sandviks såg). De olika bolagen likviderades, verksamheterna fördes till det nya företaget och de olika ingående bolagens aktieägare fick aktier i Nordiska Trävaru AB som betalning:

Ägarna av AB Bergman, Hummel & Co fick 37 980 aktier, William Olsson själv (Töre AB) 13 170, ägarna till Carl Palmgrens Trävaru AB 13 082, ägarna till AB Bodträskfors 2 742 och ägarna till Seskarö Trävaru AB 3 756 stycken.

Bolaget misslyckades finansiellt och rekonstruerades av Stockholms Enskilda Bank (Wallenberg) år 1908 till Baltiska Trävaru AB i vilket familjen Wallenberg var största ägare. Styrelsen i det nya bolaget utgjordes av P.G. Tamm, O.W. Lundberg, C.M. Wictorin, Axel Wallenberg (VD) och A.F Östman.

1913 såldes Bodträskfors skogar till Svanö AB. Aktieägare i Baltiska Trävaru AB år 1917 var Axel Wallenberg med 16 948 aktier, R. Hägglöf 1 480 och Georg Andersson med 1 054 aktier. Därutöver fanns det flera mindre aktieägare.

Baltiska Trävaru AB blev 1918 ett dotterbolag till AB Ytterstfors-Munksund. 

Läs mer:

3 svar på ”Den svenska skogen – Bergman, Hummel & Co”

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.