Den svenska skogen – AB Statens Skogsindustrier

Under 1930-talets depression fick domänstyrelsen (Domänverket) bemyndigande att köpa in och återuppta upp driften vid ett flertal sågverk för att därigenom främja sysselsättningen. Läs mer…