Den svenska skogen – Kalix Träindustri AB

26 februari 1848 sålde Vånafjärdens byamän den så kallade Låsholmen vid Kalixälvens mynning och Låsholmens bolag bildades. Platsen fick namnet Karlsborg efter en av bolagets ägare, Carl Emil Grundén.

1850 övertog bolaget Bergman, Hummel & Co Låsholmens bolag och år 1863 anlade de Karlsborgs ångsåg. En ny större ångsåg byggdes 1870

Under 1870-talet fick Karlsborgs ångsåg konkurrens då Kalix Ångsågs AB anlade en såg vid Nyborg. Bergman, Hummel & Co konkurrerade dock ut Kalix Ångsågs AB. Precis innan julafton 1899 brann sågen i Karlsborg ner, men byggdes upp igen redan 1901.

Därefter medförde en konjunkturnedgång ekonomiska svårigheter och Karlsborgs ångsåg gick i konkurs 1908. Sågen togs över av Baltiska Trävaru AB, men lades så småningom ned år 1926 på grund av den ökade konkurrensen. Sågen återupptogs så småningom, och ytterligare en brand härjade sågen år 1935. Än en gång byggdes sågen upp.

1914 anlade Norrbottens Sulfat AB en sulfatfabrik i Karlsborg. Fabriken lades ner redan 1919 på grund av dålig lönsamhet, mycket beroende på första världskriget som var katastrofalt för det svenska näringslivet. Karlsborg ägdes under åren 1918-1925 av Ytterstfors-Munksund AB som dock gick i konkurs 1925.

En ny massafabrik uppförs 1928 och samma år bildades Kalix Träindustri AB. Sågverket återstartades 1928 och massafabriken började sin produktion 1929. 1935 bestod styrelsen i företaget av Otto Einar Holm, Gustaf Svanberg, Oscar Wilhelm Löfgren, Fritz Olsson och H. Björnlund.

Kalix Träindustri AB drev Karlsborgsverken fram till 1937 då staten genom Domänverket tog över fabriken. Fabriken byggdes ut under framförallt 1950- och 1970-talen. 1942 bildades ASSI, som blev ny ägare av fabriken. 

1994 gick ASSI och Domänverket samman till ett bolag. Sen 2001 ägs fabriken i Karlsborg av Billerud AB (tidigare Billerud-Korsnäs AB).

Läs mer:

Ett svar på “Den svenska skogen – Kalix Träindustri AB”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.