Den svenska skogen – Obbola Ångsågs AB

Obbola Ångsåg tillkom som en följd av att två sågverksföretag, Baggböle sågverk (James Dickson & Co) och Sandviks Ångsåg AB, under 1800-talet fick en helt dominerande ställning inom Umeälvens vidsträckta vattensystem och samarbetade vid virkesauktionerna för att hålla priserna nere.

Den svenska staten erbjöd därför stora avverkningsrätter på tolv år till en köpare som förband sig att anlägga ett nytt sågverk. Flera spekulanter försökte hitta lämpliga industritomter kring Umeälvens mynningsområde men motarbetades aktivt av Baggböle och Sandvik.

År 1884 lyckades till sist några sågverksintressenter från Sundsvallsområdet köpa ett landområde av Obbola byamän. Den 17 april 1889 bildades Obbola Ångsågs AB med Lars Ulrik Öqvist vid Eriksdals sågverk på Alnön som huvudman. Två andra sågverkspatroner blev också stora aktieägare: Gustaf Johansson vid Johannedals Trävaru AB på Alnön och Magnus Forsell från Ortvikens sågverk norr om Sundsvall.

De avverkningsrätter som Obbola Ångsågs AB från starten tecknade kontrakt om löpte på tolv år och omfattade mer än hälften av det planerade behovet. Avverkningsrätterna var belägna i VindelnsSorsele och Lycksele kommuner. Därifrån skulle virket flottas till Obbola på Umeälven.

Det nystartade bolaget fick sitt huvudkontor i Sundsvall, skogskontor i Lycksele och sågverkskontor i Obbola. I Obbola byggdes såghuset snabbt upp under 1889. En stor brädgård anlades norr om sågverket och en mindre brädgård söder om verket. Intill den mindre brädgården iordningställdes också en kolgård för kolning av sågverksavfallet. Till förvaltare utsågs Olof Schüssler, som dittills varit anställd vid Iggesunds bruk.

Sågningen inleddes i december 1889. Antalet anställda var till en början 150, men uppgick periodvis till 300.

År 1902 förvärvade Holmsunds AB samtliga aktier i Obbola Ångsågs AB, som drev ett sågverk i Obbola på andra sidan Österfjärden. År 1909 förstördes sågverket i en brand och verksamheten upphörde.

Texten i huvudsak från Wikipedia.

Läs mer:

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.