Den svenska skogen – Kalix Träindustri AB

26 februari 1848 sålde Vånafjärdens byamän den så kallade Låsholmen vid Kalixälvens mynning och Låsholmens bolag bildades. Platsen fick namnet Karlsborg efter en av bolagets ägare, Carl Emil Grundén. Läs mer…

Den svenska skogen – AB Statens Skogsindustrier

Under 1930-talets depression fick domänstyrelsen (Domänverket) bemyndigande att köpa in och återuppta upp driften vid ett flertal sågverk för att därigenom främja sysselsättningen. Läs mer…

Den svenska skogen – Sandviks Ångsåg AB

Sandviks ångsåg anlades 1860 av ett tremannabolag bestående av Lars Peter Glas, E. O. Öhman och Anders Åström. Rean på 1850-talet köpte Anders Åström och Lars Peter Glas upp skogar. Läs mer…