Den svenska skogen – AB Statens Skogsindustrier

Under 1930-talets depression fick domänstyrelsen (Domänverket) bemyndigande att köpa in och återuppta upp driften vid ett flertal sågverk för att därigenom främja sysselsättningen. Läs mer…

Den svenska skogen – Sandviks Ångsåg AB

Sandviks ångsåg anlades 1860 av ett tremannabolag bestående av Lars Peter Glas, E. O. Öhman och Anders Åström. Rean på 1850-talet köpte Anders Åström och Lars Peter Glas upp skogar. Läs mer…