Energibolagen – Fortum

Fortum är Sveriges nästa största energibolag utan konkurrens och det är större än vad många tror då de också är huvudägare i energibolaget Uniper. Moderbolaget i den svenska delen av koncernen heter Fortum Sweden AB Läs mer…

Energibolagen – Vattenfall

fall AB är Sveriges största energibolag och Sveriges största elproducent. Det är ett statligt ägt bolag i likhet med de flesta andra el- och energibolag i Sverige. I just detta fall är det svenska staten som är ägare. Läs mer…

Finansklanerna – Mærsk Mc-Kinney Uggla

Däremot utlämnas alltid Mærsk Mc-Kinney Uggla, ägare av ett av världens största rederier, banker och mycket mer. Detta trots att finansklanens mäktigaste person, Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, har bott hela sitt vuxna liv i Sverige och betalar skatt här. Läs mer…

Finansklanerna – Lundin

Finansklanen Lundin är en av flera svenska finansklaner där ägandet i bolagen ofta är placerat i stiftelser och bolag i olika skatteparadis, dvs i det som kan kallas Moneyland, landet utan lagar eller med lagar som gynnar de rika. Familjens ägande är fokuserat på råvarusektorn, dvs oljeutvinning och gruvbrytning. Läs mer…