Energibolagen – Holmen Energi

Holmen Energi AB är ett dotterbolag till skogsindustrikoncernen Holmen AB. Detta är i sin tur ett dotterbolag till LE Lundbergföretagen som ägs av familjen Lundberg. Läs mer…

Energibolagen – Jämtkraft

Jämtkraft AB är en av de större elproducenterna i Sverige med 17 vattenkraftverk i Jämtland och fem vindkraftsparker från Dalarna upp till Gällivare. De har också en solcellsanläggning i Östersund och driver elnätet i större delen av Jämtland. De driver också ett fjärrvärmenät i Östersund. Läs mer…

Energibolagen – Statkraft

Det tredje elproduktionsbolaget i Sverige efter storlek är den norska statens Statkraft AS vars viktigaste svenska bolag heter Statkraft Sverige AB som äger vattenkraftverk och Statkraft Vind AB. Läs mer…

Energibolagen – Vattenfall

fall AB är Sveriges största energibolag och Sveriges största elproducent. Det är ett statligt ägt bolag i likhet med de flesta andra el- och energibolag i Sverige. I just detta fall är det svenska staten som är ägare. Läs mer…