Energibolagen – Fortum

Fortum är Sveriges nästa största energibolag utan konkurrens och det är större än vad många tror då de också är huvudägare i energibolaget Uniper. Moderbolaget i den svenska delen av koncernen heter Fortum Sweden AB och i detta företags dotterbolag Fortum Sverige AB finns deras ägarintressen inom elproduktion i Sverige. Moderbolaget i hela koncernen är det finska Fortum Oyj.

Fortum Oyj är börsnoterat men största aktieägare är den finska staten med 51,85% av röster och aktiekapital i företaget. Styrelsen i bolaget består av Veli-Matti Reinikkala (ordf), Anja McAlister, Luisa Delgado, Essimari Kairisto, Teppo Paavola, Philipp Rösler och Annette Stube. Bolaget har omkring 20 000 anställda i Europa inklusive det tyska dotterbolaget Uniper (tidigare Eon) som också är ett bolag med stora intressen i Sverige.

Fortum och Uniper

Fortum har vattenkraftverk i Finland och Sverige. De flesta finns i Sverige. De äger ett kärnkraftverk i Finland liksom andelar i ett annat samt andel i två i Sverige. Vindkraft äger de i Norge, Finland, Sverige och Ryssland och solcellsanläggningar i Indien och Ryssland. I Polen, Finland och Ryssland äger de fossilkraftverk medan de har sopförbränningsanläggningar i Sverige, Finland och Norge.

Genom Uniper har de fler vattenkraftsanläggningar i Sverige såväl som ett oljeeldat kraftverk och fler andelar i kärnkraftverk. Uniper har i övrigt fossila anläggningar i Ryssland, Tyskland, Storbritannien, Nederländerna och Ungern. De har inge intressen i vindkraft men har vattenkraft i Tyskland förutom i Sverige.

Historia
Fortum

Föregångaren till Fortum hette Imatran Voima (IVO) och grundades 1932 för att sköta vattenkraftverket i Imatra i Finland. Det företaget byggde flertalet vattenkraftverk i Finland samt kärnkraftverket i Lovisa. Fortum grundades 1998 genom sammanslagningen av Imatran Voima och det finska oljebolaget Neste. Huvuddelarna av Neste avyttrades från Fortum år 2005 och då skapades det separata företaget Neste Oil.

I Sverige förvärvades Gullspångs Kraft och AB Skandinaviska Elverk 1996, och Stockholm Energi 1998. Företaget Birka Energi bildades år 1999 som en sammanslagning av Stockholm Energi och Gullspång Kraft, så att Fortum och Stockholms stad blev ägare till 50 % vardera. År 2002 köpte Fortum resterande 50 % av Birka Energi av Stockholms stad och Birka Energi upphörde. År 2000 förvärvade Fortum företaget Stora Kraft. Fortum har köpt upp flera kommunala energibolag.

År 2011 avyttrades Fortums värmeverksamhet i Sverige utanför Stockholm, och 2012 avyttrade företaget även en stor del av företagets småskaliga vattenkraft. 2014 såldes företagets elnät i Finland och Norge.

År 2015 avyttrades Fortums elnätsverksamhet i Sverige i och med försäljningen av Fortum Distribution. Detta var sista steget i att avyttra hela företagets eldistributionsverksamhet som inleddes med försäljning av det norska och finska näten 2014. Det nya bolaget som nu driver elnätsverksamheten heter Ellevio.

I augusti 2017, som följd av en omstrukturering av ägandeskapet i Hafslund ASA, så blev Fortum 100% ägare i Hafslund Markets AS, samt 50% ägare i Hafslund Värme AS. Värmebolaget som idag samägs med Oslo stad heter numera Fortum Oslo Värme AS.

I september 2017 offentliggjorde Fortum att de tänkte köpa EONs andel på 47% i det tyska energibolaget Uniper, och även lämna bud på resterande 53%, värderat till 8 miljarder Euro. Uniper är idag ett dotterbolag till Fortum.

Uniper

Ursprunget till Uniper är de statliga tyska bolagen VEBA och VIAG so båda grundades i början av 1900-talet. På 1960-talet respektive 1980-talet börsnoterade de två bolagen son slog ihop till Eon AG år 2000. Året efter köptes Ruhrgas. Samma år köptes också Sydkraft AB som fram till dess ägts av ett antal skånska kommuner sen 1906 då det grundades som Sydsvenska Kraft AB.

2004 köptes Graningeverken AB och året efter bytte företaget namn till Eon Sverige AB. 206 delades hela Eon-koncernen i två delar, Eon och Uniper. Uniper innehöll större delen av koncernens kraftverk men inte vindkraft och solenergi. Med start 2017 har Uniper förvärvats av Fortum.

Fortum och Unipers största kraftverk

Fortum är den största ägaren av kärnkraft i Norden.

Lovisa kärnkraftverk. Fotograf okänd
Kärnkraftverk, namn, effekt i MW
 1. Forsmark, 3 271, Sverige (Fortum/Uniper äger 34%)
 2. Ringhals, 2 190, Sverige (Fortum/Uniper äger 29,6%)
 3. Olkiluoto, 1 780, Finland (Fortum 27%)
 4. Oskarshamn, 1 400, Sverige
 5. Lovisa, 1 014, Finland

När det gäller vattenkraft äger Fortum ett mycket stort antal vattenkraftverk i Finland och Sverige. De flesta är små men det stor antalet gör att den sammanlagda installerade effekten är stor.

I Finland finns de flesta kraftverken i Ule älv, Kemi älv (de är delägda). Ett par finns i Vuoksen, däribland Imatra.

I Sverige finns de flesta kraftverken i Indalsälven, Dalälven, Ljusnan och Götaälvs biflöden Klarälven, Byälven, Norsälven och Gullspångsälven. I de senare vattendragen sköter Fortum regleringen. Fortum driver både de pumpkraftverk som finns i Sverige. Några kraftverk finns också i Ljungan.

Uniper har större kraftverk i främst Ångermanälven och dess biflöden Faxälven och Fjällsjöälven och Indalsälven samt Ätran.

Vattenkraftverk, namn, effekt i MW
 1. Waldeck II, 480, Tyskland (pumpkraftverk)
 2. Trängslet, 329, Sverige

Uniper äger en mängd fossilkraftverk i Tyskland, Ryssland, Nederländerna och Storbritannien. De flesta är naturgaseldade, men några är koleldade och ett kraftverk i Sverige är oljeeldat. Bolaget äger också flera gaslager och en gasledning samt del i andra gasledningar.

Även Fortum äger flera fossilakraftverk i Ryssland, Nederländerna, Tyskland och Polen, både naturgaseldade och koleldade.

För Unipers fossila kraftverk kan det vara så att en del av dem också producerar fjärrvärme men de redovisar inga såna uppgifter på hemsidan..

Surgutskaya 2. Bild: LordTroy Licens: CC BY-SA 3.0
Fossila kraftverk, namn, värmeeffekt MW, eleffekt MW
 1. Surgutskaya GRES 2 (Surgut), 0, 5 667, Ryssland (naturgas)
 2. Ratcliffe on Soar, 0, 2 000, Storbritannien (kol)
 3. Tiumen 2, 1 640, 755, Ryssland (naturgas)
 4. Tiumen 1, 1 820, 660, Ryssland (naturgas)
 5. Berezovskaya GRES, 0, 2 400, Ryssland (naturgas)
 6. Tjeljabinsk 3, 1 307, 580, Ryssland (naturgas)
 7. Irsching, 0, 1 822, Tyskland (naturgas)
 8. Tjeljabinsk GRES, 1 056, 534, Ryssland (naturgas)
 9. Shaturskaya (Shatura), 0, 1 400, Ryssland (naturgas)
 10. Grain, 0, 1 465, Storbritannien (kol)
 11. Tjeljabinsk 2, 1 112, 320, Ryssland (naturgas och kol)
 12. Connah’s Quay, 0, 1 380, Storbritannien (naturgas)
 13. Nyagan GRES, ??, 1 302, Ryssland (naturgas)
 14. Franken I, 402, 823, Tyskland (naturgas, olja)
 15. Staudinger, 0, 1 132, Tyskland (kol och naturgas)
 16. Maasvlakte 3 (MPP 3), 0, 1 070, Nederländerna (kol)
 17. Yaivinskaya GRES, 0, 1 026, Ryssland (naturgas och kol)
 18. Tjeljabinsk 1, 791, 138, Ryssland (naturgas)
 19. Schkopau A+B, 0, 900, Tyskland (brunkol, Uniper äger 58,1%)
 20. Killlingholme, 0, 900, Storbritannien (naturgas)
 21. Heyden, 0, 875, Tyskland (kol)
 22. Ingolstadt, 0, 761, Tyskland (olja)
 23. Scholven, 0, 760, Tyskland (kol)
 24. Wilhelmshaven, 0, 757, Tyskland (kol)
 25. Karlshamn, 0, 662, Sverige (olja)
 26. Smolenskaya GRES, 0, 630, Ryssland (naturgas)
 27. Meri-Pori, ??, 565, Finland
 28. Gönyü, 0, 428, Ungern (naturgas)
 29. Enfield, 0, 408, Storbritannien (naturgas)
 30. Huntorf, 0, 321, Tyskland (naturgas)

Fortum har små satsningar på förnybar energi och Uniper har inte några. Uniper är ett extremt fossilberoende energiföretag.

Läs mer:

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.