Energibolagen – Vattenfall

Vattenfall AB är Sveriges största energibolag och Sveriges största elproducent. Det är ett statligt ägt bolag i likhet med de flesta andra el- och energibolag i Sverige. I just detta fall är det svenska staten som är ägare.

Företaget har en mängd dotterbolag. Några av dem är Gotlands Energi AB, Forsmarks Kraftgrupp AB (66%, Fortum 25,5%, Uniper 8,5%), Ringhals AB (70,4%, Uniper 29,6%), Västerbergslagens Energi AB, Vattenkraft Vindkraft AB med flera dotterbolag som exempelvis Vattenfall Vindkraft AS, Vattenfall Vattenkraft AB som i sin tur har flera dotterbolag.

Även i utlandet finns det flera bolag. Förutom det redan nämnda danska bolaget finns bland annat Vattenfall Gmbh i Tyskland, Vattenfall Wind Power Ltd i Storbritannien, Vattenfall NV i Nederländerna och Vattenfall AS i Danmark.

Totalt har Vattenfalls-koncernen cirka 20 000 anställda. Styrelsen i bolaget består av Lars G Nordström (ordf), Viktoria Bergman, Ann Carlsson, Håkan Erixon, Mats Granryd, Tomas Kåberger, Jenny Lahrin, Fredrik Rystedt, Åsa Söderström Winberg, Robert Lönnqvist, Rolf Ohlsson och Jeanette Regin med Lennart Bengtsson, Anders Bohlin och Christer Gustafsson som suppleanter. Anna Borg är VD.

Historia

Bolaget startades 1910 som Kungliga Vattenfallsstyrelsen, senare Staten Vattenfallsverk. Bildades genom att verksamheter bröts ur Trollhätte kanal- och vattenverk genom ett riksdagsbeslut. Anledningen va en planerad utbyggnad av vattenkraft i Sverige. Redan 1910 stod det första vattenkraftverket klart, Olidan i Trollhättan. Det följdes av Porjus (1915) i Lule älv och Älvkarleby (1915) i Dalälven.

Från mitten av 1930-talet ökade elförbrukningen i Sverige snabbt, vilket ledde till att många stora vattenkraftstationer byggdes i Norrland. Samtidigt byggdes det elektriska stamnätet ut för att möjliggöra överföring av stora mängder el från Norrland till mellersta och södra Sverige. Med start på 1950-talet och fram till 1970-talet byggdes vattenkraften i Norrland ut.

Som följd av en fortsatt ökning av elbehovet i landet startade under 1960- och 1970-talen planering och uppbyggnad av kärnkraft i Sverige. Det ledde till att totalt 12 reaktorer byggdes i landet vid Ringhals, Forsmark, Oskarshamn och Barsebäck. Vattenfall är idag huvudägare i kärnkraftverken Ringhals i Halland (fyra reaktorer) och Forsmark i Uppland (tre reaktorer).

1992 ombildades Statens Vattenfallsverk till Vattenfall AB. Detta som en förberedelse för den europeiska avreglering av elmarknaden som genomfördes 1996. Vid samma tidpunkt bildades affärsverket Svenska Kraftnät som övertog stamnätet.

Internationell expansion

Efter avregleringen 1996 expanderade Vattenfall internationellt, framför allt i Norden, Tyskland och Polen, och bolaget äger idag ett stort antal kraftverk och kraftvärmeverk i Sverige, Tyskland och Nederländerna, en marknad som tillkom genom förvärvet av Nuon 2009 (namnändrat till Vattenfall 2019).

I Sverige står kärnkraft och vattenkraft för den största delen av företagets elproduktion, medan Vattenfalls el- och värmeproduktionen i Tyskland framför allt är baserad på gas, stenkol, vattenkraft och vindkraft, i Nederländerna på gas och vindkraft och i Storbritannien är elproduktionen baserad på vindkraft.

Vattenfalls största kraftverk
Kärnkraftverk, namn, effekt i MW
 • Forsmark, 3 271, Sverige (Vattenfall äger 66%)
 • Ringhals, 2 190, Sverige (Vattenfall äger 70,4%)

Huvuddelen av Vattenfalls vattenkraftverk ligger i Lule älv men de har också kraftverk i Ume älv, Ångermanälven, Skellefte älv, Indalsälven, Ljungan, Dalälven Göta älv och Upperuds älv (biflod till Göta älv). Vattenfall sköter regleringen av Lule älv och Göta älv. De tyska vattenkraftverken är främst pumpkraftverk.

Goldisthal. Bild: Vattenfall
Vattenkraftverk, namn, effekt i MW
 1. Goldisthal, 1 060, Tyskland (pumpkraftverk)
 2. Markersbach, 1 046, Tyskland (pumpkraftverk)
 3. Harsprånget, 818, Sverige
 4. Stornorrfors, 599, Sverige (äger 74,15%)
 5. Letsi, 483, Sverige
 6. Messaure, 463, Sverige
 7. Porjus, 417, Sverige
 8. Ligga, 342, Sverige
 9. Vietas, 325, Sverige
 10. Ritsem, 304, Sverige

Vattenfalls stora vindkraftsparker ligger främst i Danmark. Vindkraftverk ägs ofta formellt av nån kapitalinvesterare och drivs av ett energibolag. Vattenfall både äger och driver sina anläggningar.

Kriegers Flak. Bild: Vattenfall
Vindkraftsparker, namn, effekt i MW
 1. Kriegers Flak, 694, Danmark
 2. Horns rev 3, 407, Danmark
 3. Prinses Ariane, 302, Nederländerna
 4. Thanet, 300, Storbritannien

Vattenfalls fossileldade kraftverk ligger i Tyskland och Nederländerna. De flesta eldas med naturgas (fossilgas) men några med kol och ett (i Sverige) med olja.

Fossila kraftverk, namn, värmeeffekt MW, eleffekt MW
 1. Magnum, 0, 1 410, Nederländerna, (naturgas)
 2. Reuter West, 878, 564, Tyskland (kol)
 3. Mitte, 680, 444. Tyskland (naturgas)
 4. Diemen, 615, 684, Nederländerna (naturgas)
 5. Klingenberg, 760, 164, Tyskland (naturgas)
 6. Lichterfelde, 609, 288, Tyskland (naturgas)
 7. Velsen, 0, 725, Nederländerna (masugnsgas)
 8. Stenungsund, 0, 520, Sverige (olja, används normalt inte, ingår inte i kraftreserven)
 9. Marzahn, 232, 268, Tyskland (naturgas)
 10. Hemweg 9, 0, 440, Nederländerna (naturgas)
 11. Moabit, 240, 140, Tyskland (kol)
Biomassakraftverk, namn, värmeeffekt MW, eleffekt MW
 1. Uppsala, 1 015, 130, Sverige (sopor)
Läs mer:

2 svar på “Energibolagen – Vattenfall”

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.