Energibolagen – Svevind

Svevind AB är ett av Sverige största vindkraftsbolag och har sitt huvudkontor i Piteå. Främst för att bolaget är ledande i utvecklingen av vindkraftsparkerna i Markbygden i närheten av Piteå. Läs mer…

Energibolagen – SR Energy

SR Energy- Scandinavian Renewable startades år 2006 inom Stena-koncernen som Stena Renewable som ett rent vindkraftsbolag. År 2018 gick försäkringsbolagen AMF och KLP in som delägare och 2021 gick försäkringsbolaget Alecta in som delägare. Läs mer…

Energibolagen – Arise AB

Arise AB är en av de fyra stora vindkraftsprojektörerna i Sverige. Huvudkontoret finns i Halmstad. De övriga är Svevind, Eolus Vind AB och OX2. Bolaget grundades 2007 av Peter Nygren, Leif Jansson, Ulf Corné. 2010 börsnoterades företag och ägarna är idag helt andra. Läs mer…

Energibolagen – Peas och OX2

OX2 AB är ett börsnoterat bolag med huvudkontor i Stockholm. Företaget ägs till 50,7% av Peas Industries AB som i sin tur ägs av Byr AB. Ägare av Byr AB är Thomas von Otter och Johan Ihrfelt. Största minoritetsägare är riskkapitalbolaget Altor med 16,65%. Läs mer…

Energibolagen – Eolus Vind AB

Eolus Vind AB är ett företag som hör hemma i Hässleholm. Det är ett av de stora vindkraftsbolagen i Sverige. Bolaget både projekterar, utvecklar, investerar i, äger och driver vindkraftverk och vindkraftsparker. Läs mer…

Energibolagen – Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft AB är Sveriges fjärde största elproducent. De äger flera vattenkraftverk i Skellefte älv och dessutom en liten andel i Mellansvensk Kraftgrupp AB (MKA) som äger del i Forsmarks kärnkraftverk. Huvudägare i Forsmark är Vattenfall och huvudägare i MKA är Fortum. Läs mer…