Energibolagen – Eolus Vind AB

Eolus Vind AB är ett företag som hör hemma i Hässleholm. Det är ett av de stora vindkraftsbolagen i Sverige. Bolaget både projekterar, utvecklar, investerar i, äger och driver vindkraftverk och vindkraftsparker. Läs mer…

Handelsbanken – makthavarna

Handelsbanken är Sveriges största personalkontrollerade företag. Genom korsägande via personal- och pensionsstiftelser kontrollerar Handelsbanken tillsammans med AB Industrivärden och SCA många av Sveriges storföretag. Makten utövas av en liten grupp människor, uteslutande män. Dessa män är: Hans Larsson, ordförande i Läs mer…