Energibolagen – Skellefteå Kraft

Skellefteå Kraft AB är Sveriges fjärde största elproducent. De äger flera vattenkraftverk i Skellefte älv och dessutom en liten andel i Mellansvensk Kraftgrupp AB (MKA) som äger del i Forsmarks kärnkraftverk. Huvudägare i Forsmark är Vattenfall och huvudägare i MKA är Fortum. Läs mer…