Energibolagen – Statkraft

Det tredje elproduktionsbolaget i Sverige efter storlek är den norska statens Statkraft AS vars viktigaste svenska bolag heter Statkraft Sverige AB som äger vattenkraftverk och Statkraft Vind AB. Statkraft äger också vi Statkraft Värme AB fyra mindre fjärrvärmenät i Sverige. Det totala antalet anställda i hela Statkraft-koncernen är ungefär 4 600.

Styrelsen i det norska moderbolaget består av Thorhild Widvey (ordf), Peter Mellbye (v. ordf), Mikael Lundin, Bengt Ekenstierna, Ingelise Arntsen, Marit Salte, Vilde Eriksen Bjerknes, Asbjørn Sevlejordet och Thorbjørn Holøs. VD och koncernchef är Christian Rynning-Tønnesen.

Statkraft äger och driver 54 vattenkraftverk i Sverige och 4 vindkraftsparker. I Norge har bolaget betydligt fler. Dessutom driver de en kedja av laddstationer för elbilar som heter Mer.

De svenska vattenkraftverken finns i Ume älv, Skellefte älv, Ångermanälven, Gide älv, Lagan, Ätran och Nissan med flera vattendrag. De sköter regleringen i Lagan. Vattenkraftverken i Sverige är huvudsakligen små men mängden gör att det sammanlagt blir en stor installerad effekt. Statkraft har nästan bara investeringar i förnybar energi.

I Norge har Statkraft 226 vattenkraftverk och är delägare i flera andra kraftbolag och nätägare som Skagerak Energi AS (66,62 %), Agder Energi (45,5 %), BKK (44 %), och Fjordkraft (59,5 %). Statkraft har inget eget elnät förutom det som Skagerak Energi och olika intressebolag har.

Förutom i Norge och Sverige har bolaget också vattenkraftverk i Tyskland, Storbritannien, Albanien, Peru, Chile, Turkiet, Indien, Brasilien och Nepal. Vindkraft har de i Norge, Sverige, Storbritannien, Irland och Brasilien. Gaskraftverk i Tyskland och fjärrvärmenät i Norge och Sverige.

Historia

Företaget bildades som Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) år 1921 men norska staten skaffade sitt första kraftverk radan 1895. 1986 bröts kraftverken och stamnätet för el ut i Statskraftverkene. 1992 delades Statskraftverkene upp i Statkraft som fick alla kraftverk och Statnett som övertog stamnätet. 2004 blev Statkraft ett aktiebolag. 2009 bytte företaget ut aktier i Eon AG mot vattenkraft och vindkraft i Sverige, Tyskland och Storbritannien. I de senare länderna fick de också gaskraftverk.

Statkrafts största kraftverk

I Tyskland har de flera stora gaskraftverk och i Norge flera stora vattenkraftverk. Några riktigt stora vindkraftsparker har de inte, däremot många i Tyskland och Storbritannien och några

De största vattenkraftverken som ägs av Statkraft ligger i Norge. I Brasilien är de en liten minoritetsägare i några stora vattenkraftverk. Men de tar jag inte här då ägarandelen är mycket liten och de har dessutom ingen betydelse för elmarknaden i Norden.

Norska vattenkraftverk är ofta delägda. De flesta som Statkraft är delägare i sköts av Statkrafts dotterbolag Statkraft Energi AS. Stora vattenkraftverk i Norge utnyttjar i allmänhet fallhöjder på flera hundra meter.

Kvilldal är Nordens och Europas största vattenkraftverk både när det gäller installerad effekt och årlig elproduktion.

Ulla-Førre vattenkraftsanläggning. Kvilldal, Saurdal och Hylsens kraftverk
Vattenkraft, namn, effekt i MW
 1. Kvilldal, 1 240, Norge (huvuddelägare)
 2. Saurdal, 640, Norge (huvuddelägare, pumpkraftverk)
 3. Sy-Sima, 620, Norge (huvuddelägare med 65%, pumpkraftverk)
 4. Svartisen, 600, Norge (huvuddelägare med70%)
 5. Rana, 500, Norge
 6. Lang-Sima, 500, Norge (huvuddelägare med 65%, Pumpkraftverk)
 7. Tokke, 430, Norge
 8. Kobbelv, 300, Norge (huvuddelägare)
 9. Skjomen, 300, Norge (samkörs med regleringsmagasinen och kraftverken i Lule älv)
 10. Vinje, 300, Norge
Kraftwerk Emden. Bild: Carschten. Licens: CC BY-SA 3.0
Fossila kraftverk, namn, värmeeffekt MW, eleffekt MW
 1. Hürth-Knapsack, 0, 1 230, Tyskland (naturgas)
 2. Landesbergen, 30, 530, Tyskland (naturgas, biomassa)
 3. Emden, 0, 450, Tyskland (naturgas, biomassa)
 4. Herdecke, 0, 417, Tyskland (naturgas)
Läs mer:

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.