Energibolagen – Statkraft

Det tredje elproduktionsbolaget i Sverige efter storlek är den norska statens Statkraft AS vars viktigaste svenska bolag heter Statkraft Sverige AB som äger vattenkraftverk och Statkraft Vind AB. Läs mer…