Den svenska skogen – Svenska Cellulosa AB

Svenska Cellulosa AB bildades 1929 som ett holdingbolag av Ivar Kreuger. De bolag som kom att ingå i SCA från början var Munksund AB, Holmsunds AB, Skönviks AB, Svartviks AB, Sunds AB, Sundsvalls Cellulosa AB (Essvik), Nyhamns Cellulosa AB och Kramfors AB. Läs mer…

Den svenska skogen – Obbola Ångsågs AB

Obbola Ångsåg tillkom som en följd av att två sågverksföretag, Baggböle sågverk (James Dickson & Co) och Sandviks Ångsåg AB, under 1800-talet fick en helt dominerande ställning inom Umeälvens vidsträckta vattensystem och samarbetade vid virkesauktionerna för att hålla priserna nere Läs mer…

Den svenska skogen – Holmsunds AB

I maj 1885 startade produktionen vid det av James Dickson & Co byggda sågverket vid lastageplatsen Holmsund. Sågverket kompletterades därefter med ett hyvleri. Av sågverksavfallet producerades träkol. Läs mer…