Den svenska skogen – Gideå & Husums AB

År 1787 anlade kantor Jacob Eurenius från Härnösand det första sågverket i Husum. Det låg på östra sida om Notstuguforsen i Husån, nedanför nuvarande Gammbacken.

Efter några ägarbyten såldes Husums sågverk 1803 till bröderna Jacob Christian och Isaac Ephraim Clason. De var söner till Graninge bruks ägare Jacob Ephraim Clason. De var i första hand ute efter att etablera ett nytt järnbruk i Ångermanland och fick 1804 tillstånd att anlägga en smedja vid Husån för att förädla tackjärn.

Snart nog tvingades emellertid bröderna Clason inse att platsen där Husums sågverk låg inte var lämplig för ett järnbruk. I stället riktade de blickarna mot det närmaste vattendraget söderut, Gideälven. Där grundade de i stället Gideå bruk. Några år senare sålde Isaac Ephraim Clason sin andel i bolaget till ett konsortium bestående av prosten Petrus Rizén i Torsåker samt Elias Grahn, inspektor vid Gideå bruk.

James Dickson & Co

Ytterligare ägarbyten skedde under 1800-talets första hälft, varefter Husums sågverk och Gideå bruk 1846 köptes av bolaget James Dickson & Co i Göteborg, som bland annat var innehavare av Baggböle sågverk i Västerbotten och Svartviks sågverk i Medelpad.

Oscar Dickson lät när han var chef för firmans verksamhet i Norrland uppföra ett nytt vattendrivet sågverk något längre nedströms i Husån. Det nya sågverket var en av de största vattensågarna i Sverige. När det nya sågverket tagits i drift 1853 revs den gamla sågen.

Olof Wijk & Co

År 1875 sålde James Dickson & Co Gideå bruk och Husums sågverk, inklusive alla hemman, till det nybildade Gideå & Husums AB med Olof Wijk & Co som ägare ihop med familjen Kempe. De nya ägarna köpte upp skog och avverkningsrätter längs Gideälven och förvärvade ångsågen i Gideåbacka. År 1893 byggdes även Husums sågverk om till ångsåg.

MoDo

Familjen Kempes andra företag, Mo och Domsjö AB förvärvade aktierna i Gideå & Husums AB i två omgångar, 1903 och 1909. Ny chef blev Seth Kempe. När Husums sågverk brann ned 1909 avslutades sågverksepoken på orten. Mo och Domsjö AB (senare MoDo AB) anlade i stället den sulfatfabrik som sedan dess varit Husums stora arbetsgivare.

År 2000 bildades Modo Paper AB av MoDo AB och SCA. Fabriken i Husum tillfördes det nya bolaget. Bara nåt år senare övertogs Modo Paper AB av det finska företaget Metsä Board. De skogar som en gång ägdes av Husums sågverk tillhör idag Holmen Skog.

Källor:
  • Artur Attman, Göteborgs stadsfullmäktige 1863-1962, 1963
  • Jan Glete, Ägande och industriell omvandling, 1987
Läs mer: