Den svenska skogen – Ludvika Ångsåg

Ludvika bruk skapades på 1550-talet då det byggdes masugn, stångjärnssmedja och sågverk samt något senare även en vattenkvarn på den plast som senare skulle utvecklas till staden Ludvika. Läs mer…

Den svenska skogen – Sörstafors

År 1849 anlades benstamp, sågverk och tegelbruk vid Sörstafors i Kolbäcksån. 1869 förvärvades anläggningen av nybildade Sörstafors Trämassefabriks AB, med J. T. Munktell i spetsen. Läs mer…

Den svenska skogen – Ohs Bruk

År 1661 såldes Ohs till holländaren Christian Hempel. 1668 lät han uppföra ett järnbruk med masugn, stångjärnshammare och ett manufakturverk.

I mitten av 1700-talet övertogs bruket av släkten Silversparre och därmed inleddes en period av stagnation och förfall Läs mer…

Den svenska skogen – Barkens Sågverks AB

Barkens Sågverks AB var ett sågverksbolag hemmahörande i Vad i Smedjebackens kommun i Kopparbergs län. Bolaget, som grundades 1907, ägde fabriksanläggningar vid Saxehammar, Vad och Ängelsberg Läs mer…

Den svenska skogen – Upperuds Trämassefabrik

Upperuds bruk var Dalslands äldsta järnbruk och grundades 1669 av Paul Rokes. Från 1680 och fram till 1859 var periodvis tre stora stångjärnshammare i bruk, och järnet exporterades sedan till bland annat England. Läs mer…

Den svenska skogen – Borgvik och Kyrkebyn

Biskopen i Skara ägde kvarnrörelse i Borgvik redan på 1300-talet. 1620 anlade länsman Christoffer Andersson från Nora och Lindes domsaga tillsammans med fogden Jöns Bock den första hammarsmedjan i Borgviksforsen. Läs mer…

Den svenska skogen – Sälboda/Brättne bruk

I slutet av 1600-talet fanns norr om Sälbodaforsen tre olika kvarnar, Sälbodas tullmäldskvarn samt Säteruds och Kättilruds husbehovskvarnar. ”Tullmäldskvarn” innebar att man även fick mala säd åt utomstående personer, men beskattades. Läs mer…

Den svenska skogen – Stömne Bruk

1693 erhöll bröderna Nils och Erik Borgström på Borgviks bruk privilegier för att anlägga en stångjärnshammare i Stömne. Bruket övertogs när bygget var klart av deras syster, Birgitta Bratt. Läs mer…

Den svenska skogen – Gravendalsverken

I början av 1700-talet anlades i Säfsens socken i Dalarna en stor järnbruksrörelse av Sebastian Grave och Hans Olofsson Ström. De nya bruken var Läs mer…

Den svenska skogen – Wargön/Hellefors

År 1869 anlades ett träsliperi på en udde i Göta älv av ägarna till Rånnums säteri, bröderna Karl och Verner Ericsson, som 1872 utökades med ett pappersbruk. Läs mer…