Den svenska skogen – Billeruds AB

Billeruds AB bildades 1883 av Gustav Theodor Lindstedt och Viktor Folin i Säffle år 1883 i syfte att tillverka sulfitmassa.1901 var aktiekapitalet 400 000 kronor och styrelsen bestod av P. Malmberg, Viktor Folin och Gustav Theodor Lindstedt (VD). Läs mer…

Den svenska skogen – Ohs Bruk

År 1661 såldes Ohs till holländaren Christian Hempel. 1668 lät han uppföra ett järnbruk med masugn, stångjärnshammare och ett manufakturverk.

I mitten av 1700-talet övertogs bruket av släkten Silversparre och därmed inleddes en period av stagnation och förfall Läs mer…

Den svenska skogen – Barkens Sågverks AB

Barkens Sågverks AB var ett sågverksbolag hemmahörande i Vad i Smedjebackens kommun i Kopparbergs län. Bolaget, som grundades 1907, ägde fabriksanläggningar vid Saxehammar, Vad och Ängelsberg Läs mer…

Den svenska skogen – Borgvik och Kyrkebyn

Biskopen i Skara ägde kvarnrörelse i Borgvik redan på 1300-talet. 1620 anlade länsman Christoffer Andersson från Nora och Lindes domsaga tillsammans med fogden Jöns Bock den första hammarsmedjan i Borgviksforsen. Läs mer…

Den svenska skogen – Stömne Bruk

1693 erhöll bröderna Nils och Erik Borgström på Borgviks bruk privilegier för att anlägga en stångjärnshammare i Stömne. Bruket övertogs när bygget var klart av deras syster, Birgitta Bratt. Läs mer…

Koncentrationsutredningen – Skandinaviska Banken/Custos

Den primära ägargruppen, associerad med Skandinaviska Banken, har definierats som Custos, Säfveån och Säfveåns dominerande ägargrupp (inklusive bankens pensionsstiftelse). Säfveåns större aktieinnehav är i huvudsak begränsad till Bolidenaktier. Liksom för Handelsbanken har pensionsstiftelsen medtagits, eftersom dess placeringsinriktning kan antas vara Läs mer…