Den svenska skogen – Billeruds AB

Billeruds AB bildades 1883 av Gustav Theodor Lindstedt och Viktor Folin i Säffle år 1883 i syfte att tillverka sulfitmassa.1901 var aktiekapitalet 400 000 kronor och styrelsen bestod av P. Malmberg, Viktor Folin och Gustav Theodor Lindstedt (VD). Läs mer…

Den svenska skogen – Rämen-Liljendal

År 1646 anlades Rämens hytta (Rämens bruk, Rämshyttan) och vid ungefär samma tidpunkt började gruvfyndigheten i Rämsberg att brytas. På 1740-talet köpte Christoffer Myhrman d.ä. in sig i hyttan och flyttade 1757 till Rämen Läs mer…