Fossilbolagen – Preem

Moderbolaget i Preem-koncernen heter Preem Holding AB efter att fram till 2022 haft namnet Corral Petroleum Sweden AB. Det är ett helägt dotterbolag till Corral Petroleum Holdings AB som i sin tur ägs av Moroncha Holdings Co Ltd som är ett brevlådeföretag i skatteparadiset Cypern ägt av Mohammed Al-Amoudi.

Al-Amoudi är en saudiarabisk affärsman med stora affärsintressen i Saudi-Arabien, Etiopien och Marocko förutom i Sverige. Han är född i Etiopien.

Preem Holding AB

Preem Holding driver genom dotterbolaget Preem AB två raffinaderier i Sverige i Lysekil och Göteborg som står för 80% av den svenska raffinaderiproduktionen vad det gäller fordonsbränsle. En tredjedel av produktionen säljs till Sverige vilket är 50% av den svenska marknaden. Det utgör 15% av Sverige totala energikonsumtion.

Företaget har också cirka 500 bensinstationer i Sverige med varumärkena Preem och SÅIFA. Det gör företaget till det tredje största i Sverige vad gäller antalet bensinstationer.

Antalet anställda i koncernen är cirka 1 600. Styrelsen i Preem AB består av Jason Milazzo (ordf), Magnus Heimburg (VD), Petter Holland, Richard Öhman, Per Höjgård, Michael G:son Löw och Lennart Sundén med Cristian Mattsson, Eva Lind Grennfelt, Laura Leinikka och Robert Techl som representanter för de anställda.

I moderbolaget Preem Holding AB består styrelsen av Jason Milazzo (ordf), Richard Öhman (VD) och Petter Holland. Styrelsen i Corral Petroleum Holding Ab är exakt densamma.

Historia

1986 bildades OK Petroleum AB av OK och Svenska Petroleum AB. Företaget inkluderade då 75% av Scanraff AB som drev ett raffinaderi i Lysekil. OK Petroleum AB köpte 50% av Texaco-kedjan år 1989 och 1991 köpte företaget BP:s raffinaderi i Göteborg.

1994 köptes företaget av Corral Petroleum AB (nuvarande Preem Holding AB) och två år senare bytte företaget namn till Preem Petroleum AB. Preem fortsatte uppköpen och köpte Jets eldningsoljeförsäljning år 1996. 2003 köptes resterande 25% i Scanraff AB. De två raffinaderierna fusionerades med Preem Petroleum AB år 2005 och har därefter drivits under varumärket Preemraff.

Corral Morocco Gas & Oil AB

Moroncha Holdings Co Ltd äger också Corral Morocco Gas & Oil AB som är moderbolag till det marockanska oljebolaget Socièté Anonyme Marocaine de I’Industrie du Raffinage (Samir).

Styrelsen i Corral Morocco Gas & Oil AB har en enda ordinarie styrelseledamot, Mohammed Al-Amoudi. Richard Öhman och Jason Milazzo är suppleanter.

Samir drev ett raffinaderi fram till 2015 men kom på ekonomiskt obestånd och har sen dess legat i malpåse. Likvidationen av eller konkursen i bolaget har ännu inte avslutats. I praktiken har dock den marockanska staten tagit över raffinaderiet som dock inte kunnat starat på grund av diverse legala och ekonomiska konflikter.

Petroswede Europe AB

Petroswede Europe AB är ytterligare ett oljebolag vars huvudägare är Moroncha Holdings Co Ltd. Bolaget äger via dotterbolag prospekteringsrättigheter i Nigeria Guinea-Bissau och Elfenbenskusten. Verksamheten bedrivs i dotterbolaget Svenska Petroleum Exploration AB.

Styrelsen i sistnämnda bolag består av Jason Milazzo (ordf), Richard Öhman och Petter Holland.

Moderbolaget Petroswede Europe AB är sen mars i år förklarat i konkurs. Dotterbolagen är inte förklarade i konkurs och ska säljas.

Läs mer: