Den svenska skogen – Billeruds AB

Billeruds AB bildades 1883 av Gustav Theodor Lindstedt och Viktor Folin i Säffle år 1883 i syfte att tillverka sulfitmassa.1901 var aktiekapitalet 400 000 kronor och styrelsen bestod av P. Malmberg, Viktor Folin och Gustav Theodor Lindstedt (VD). Läs mer…

Den svenska skogen – Borgvik och Kyrkebyn

Biskopen i Skara ägde kvarnrörelse i Borgvik redan på 1300-talet. 1620 anlade länsman Christoffer Andersson från Nora och Lindes domsaga tillsammans med fogden Jöns Bock den första hammarsmedjan i Borgviksforsen. Läs mer…